månadsarkiv: mars 2010

“Försäljningarna har genererat 16 miljarder i vinst till stockholmarna”

“Möjligheterna till friköp är en mycket god affär för alla stockholmare. Vinsten från ombildningarna är idag drygt 16 miljarder kronor för våra kommunala bostadsbolag. Det är intäkter som ger våra bostadsbolag ekonomiska muskler att göra stora investeringar, samt genomföra en historisk upprustning för de hyresgäster som bor kvar i de kommunala hyresrätterna genom renoveringar och energieffektiviseringar”. Det säger ytterstads- och bostadsbolagsborgarrådet Joakim Larsson, som i dag skriver på SvD.se Brännpunkt.

Hela artikeln återfinns på: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ombildningar-en-god-affar-for-stockholmarna_4508875.svd

– Jag har förståelse för att de vinster som enskilda personer gjort genom en ombildning sticker i ögonen, men det är oerhört viktigt att fastslå att värderingarna är korrekt genomförda av oberoende värderare och att fastigheterna har sålts enligt rådande regelverk och till reella marknadspriser. Något som revisionsfirman Ernst & Young också fastslagit i en rapport, säger borgarrådet Joakim Larsson.

Under mandatperioden har hyresgäster i Stockholms kommunala bostadsbolag givits möjligheten att friköpa sina hyresrätter och ombilda dem till bostadsrätter. I dagsläget har ca 18 000 hyresgäster valt att friköpa och ombilda till bostadsrätt. Mer än två tredjedelar (65 procent) bor i lägenheter utanför innerstaden, närmare 4 000 i ytterstadens miljonprogram.

Nu förmedlas Vasakronans studentlägenheter av bostadsförmedlingen

Vasakronans studentlägenheter i Stockholm kommer från och med nu att förmedlas via Stockholms Stads Bostadsförmedling. Bostadsförmedlingen utökar därigenom sitt erbjudande mot studenter med Vasakronans 665 eftertraktade studentlägenheter i Skrapan på Södermalm och vid Telefonplan.

– Jag vill att den gemensamma studentförmedlingen ska förenkla studenters boendesituation. Jag hoppas många fastighetsägare också ser fördelarna med att lämna strölägenheter för förmedling till studenter, vilket kan komma att öka det totala antalet tillgängliga studentlägenheter, säger borgarrådet Joakim Larsson.

– Vi välkomnar att ännu en fastighetsägare valt att lämna sina studentlägenheter till bostadsförmedlingen. Det hjälper oss att skapa en gemensam marknadsplats för studentboende i Stockholmsområdet. Köande i Vasakronans studentkö får tillgång till ett större utbud av studentlägenheter och kan dessutom samla kötid till en ordinarie lägenhet under studietiden, säger Per Anders Hedkvist, VD för Stockholms Stads Bostadsförmedling.

I januari lanserade bostadsförmedlingen sin marknadsplats för studentboende. Idag förmedlar bostadsförmedlingen studentlägenheter främst från Svenska Bostäder och Micasa Fastigheter i Stockholm. Köande i Vasakronans studentkö kommer att behålla sin kötid under en övergångsperiod på två år. Den som får en studentbostad via bostadsförmedlingen behåller även sin plats i bostadskön, vilket innebär goda möjligheter att få en ny lägenhet efter avslutade studier.