Ett bättre Järva

Sedan 2006 har Stockholms stad arbetat långsiktigt för att öka attraktiviteten och trivseln i stadens alla ytterstadsområden. Först ut var Järvaområdet, dvs Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta. Järva är idag ett område, vars stadsdelar rymmer 65 185 invånare (2011). Skulle Järva varit en egen kommun hade den varit landets 32:a i storlek, mellan Sollentuna och Täby, och med en snabbare folkökning än dessa båda kommuner.

Ursprungsidén till Järvalyftet bottnade i vetskapen om att Järvaområdet, som så många andra miljonprogramsområden, stod inför ett antal utmaningar såsom hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och högt bidragsberoende. Följden av detta var en utbredd känsla av otrygghet bland invånarna samt ett missnöje med boendekvaliteten.

På dessa sidor kan du läsa om huvuddragen i stadens arbete vad gäller Järva. Många av de satsningar som nämns här genomförs dock inte bara i Järva utan också i andra ytterstadsområden. Samtliga siffror är för 2014.

Renovering av miljonprogramet
Inom ramen för Järvalyftet renoverar Stockholms stad just nu miljonprogramslägenheterna i Järvaområdet till en kostnad av omkring 10 miljarder kronor. Även utemiljöerna, såsom lekplatser, gångstråk, gårdar och parker rustas upp. Mer belysning och nya dörrar och lås på husens portar och källare har minskat brottsligheten.

Ytterligare en del av Järvalyftet utgörs av att starta upp verksamheter som bland annat syftar till bättre utbildning, ökade chanser att få jobb och en meningsfull fritid. Verksamheter som länkar in i det arbetet kan söka så kallade ytterstadsmedel från Stockholms stad ur en särskild pott på totalt 450 miljoner kronor.

Miljöprofilområde
I samband med upprustningarna utvecklas också stadsdelarna kring Järvafältet till ett av Stockholms miljöprofilområden tack vare solceller. I sju hus i Husby, Akalla och Rinkeby ska energiförbrukningen halveras med hjälp av ny energieffektiv teknik samtidigt som husen renoveras. Satsningen på solceller innebär att Järva blir ett av Sveriges solcellstätaste områden.

Läs mer om Järvalyftet här >>