Partiet lämnar kyrkopolitiken
Borgerligt alternativ bildas i stället

Enligt beslut på senaste partistämman, ställde Moderata samlingspartiet inte upp i Svenska kyrkans val 2013. Majoriteten på stämman ansåg att det är olämpligt att samma politiska organisation engagerar sig både i stat och kommun och i ett visst religiöst samfund som numera är fristående från det offentliga.

På samma sätt som inom studentpolitiken, kommer det däremot att finnas en nomineringsgrupp i kyrkan som fristående från partiet slår vakt om de moderata värderingarna om medmänsklighet, budgetdisciplin och att man håller sig till kärnverksamheten. För detta ändamål har tidigare moderata kyrkopolitiker under 2012 i stället bildat organisationen Borgerligt alternativ, som är ett parti (eller ”nomineringsgrupp” som det kallas internt i kyrkan) som ställde upp i kyrkovalet 2013.

Om du vill engagera dig i Borgerligt alternativ eller för den delen bara passivt stödja dess verksamhet genom att bli medlem: Medlemsavgiften för 2013 är 100 kr/person. Den betalas till bg 105-6522 eller pg 655311-9. Glöm inte att ange vem du är, vilken församling du bor i och att det handlar om medlemsavgift. Du får gärna ge ett bidrag också.