Välkommen till HÄSSELBY & VÄLLINGBYS ÅRSMÖTE

När: Söndagen den 15 mars 2015
Plats: Hässelby-Vällingbys SDF, Astrakangatan 19, Hässelby Gård
Klockan: 19:00

Det kommer att bjudas på lättare mat och dryck, anmäl dig senast 10 mars till:Amir Adan, amir.adan@moderat.se

Bifogar årsmöteshandlingar:

Dagordning
Verksamhetsberättelse 2014 Häss (1)
Balansrapport
Resultatrapport
Revisionsberättelse

Varmt välkomna

Amir Adan med Hässelbymoderaterna

Kommentera

obligatorisk


*