På årsmötet valdes en ny styrelse, även om de flesta i styrelsen är omvalda. Efter respektive namn anges vilken roll de fick då styrelsen konstituerade sig Ordförande: Elias Granqvist (omval) 1:e vice ordförande: Amir Adan (omval), tillika kassör 2:a vice ordförande: Louise Ajnesjö (omval), tillika vice utbildningsledare Leif Bokström (omval) Svante Erlandsson (omval) Arne Genschou… Läs mer

Styrelsen är tacksam om du anmäler i förväg om du kommer på årsmötet måndagen den 11 mars, så att vi kan planera maten. Vill du ha årsmöteshandlingarna – verksamhetsberättelse, valberedningens förslag, proposition om medlemsavgift – så hör av dig till Elias Granqvist i förväg, elias.granqvist @moderat.se (ta bort mellanslaget innan du skickar), så får du… Läs mer