Det blir inga radhus byggda på Sparrisbacken i Hässelby Strand, som tidigare hade föreslagits. Strandskyddet satte stopp för en ändring av detaljplanen, så projektet har nu lagts ner.

Den gällande planen tillåter dock en idrottshall på platsen. Att ge bygglov åt en sådan skulle alltså kunna göras. Vi får väl se om någon kommer att återuppväcka den tanken nu. Moderaterna i Hässelby tycker dock inte att det vore någon bra idé att ha en idrottshall just där.

Det behöver byggas i Stockholm, det behöver byggas i Hässelby, och det byggs också mycket här hos oss. Det tycker vi är positivt, det är bra för utvecklingen av vår del av staden. Det finns dock olika platser som det är olika bra att bygga på och det är viktigt att vi får olika byggnadstyper och olika upplåtelseformer (hyresrätter, bostadsrätter, äganderätter) för att skapa en blandad och dynamisk stad. Det ger ökad trygghet och minskad segregation.

Har du synpunkter på var man borde kunna bygga mer, får du gärna höra av dig till oss!

Kommentera

obligatorisk


*