Allhuset mitt i byn har fungerat som en mötesplats för föreningslivet i Hässelby. Många föreningar har haft verksamhet där och har kunnat samarbeta och utbyta idéer och erfarenheter.

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnden var visserligen behjälplig vid inrättandet av Allhuset, men det är de bostadsbolag som har många hyresfastigheter i Hässelby som alltid har varit de som har stått för ekonomisk och teknisk drift av lokalen. Nu har ett bolag bestämt sig för att dra sig ur samarbetet och då tycks det tyvärr inte finnas möjlighet att driva verksamheten vidare.

Stadsdelsnämnden kan inte gå in med skattebetalarnas pengar och betala verksamheten, bara för att ett kommersiellt företag bestämmer sig för att dra sig ur. Stadsdelsnämnden är inte heller beslutande organ för detta. Det är synd om verksamheten inte kan drivas vidare, men stadsdelsnämnden som myndighet har inte möjlighet att hindra en nedläggning. Vi som är politiker i stadsdelsnämnden kan möjligen påverka på andra sätt, precis som alla andra.

5 tankar kring “– Vem som bestämmer över Allhuset mitt i byn

 1. Hej, det är konstigt att påstå att ni inte kan påverka beslutet i stadsdelsnämnden när det är just er politik och politiker i kommunfullmäktige som gör det möjligt (och påskyndar/uppmuntrar/tvingar) att privatisera delar av ett (kommunalt) bostadbolag som finansierar Allhuset. Denna numera ”privata aktör” drar sig ur finansieringen av Allhuset och får en slant över – våra slantar. Om ni politiker är så generösa till de ”privata aktörerna” – varför inte skjuta pengar åt alla i Hässelby och rädda Allhuset? Ni räddar ju företag titt som tätt.

  Lucia Collazos

  Svara
  • Hej Lucia. Tack för ditt inlägg.

   Jag tror att du har missförstått några saker. Jag kanske var otydlig i det jag skrev, så jag skall försöka förklara igen.

   – Stadsdelsnämnden som nämnd kan inte påverka beslutet om Allhuset, eftersom pengarna inte ingår i nämndens budget och aldrig har ingått i nämndens budget. Det är inte heller möjligt att lägga in detta i stadsdelsnämndens budget, för det finns ingen avsikt att verksamhet av detta slag skall finansieras av stadsdelsnämnderna.

   – Enskilda ledamöter av stadsdelsnämnden skulle däremot kunna påverka saker på annat håll, men då gör de inte det primärt i egenskap av ledamöter i Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, utan i någon annan roll.

   – Jag kan inte se att det skulle finnas något uppenbart samband mellan försäljningen av fastigheter till ett bostadsbolag och att det bolaget några år senare väljer att dra sig ur ett visst engagemang av detta slag.

   – Ett bolags pengar tillhör bolaget, ingen annan. Bolaget avgör vad pengarna skall användas till. Vem menar du, när du skriver ”våra slantar”? Jag är glad över att bostadsbolagen hittills har velat vara med och finansiera Allhuset och tycker personligen att det är synd att de drar sig ur. Jag vet inte heller om det är ett vettigt beslut av bolaget, men det måste vara upp till bolaget att göra den bedömningen. Om ett bostadsbolag vill förändra sitt rykte genom att använda sina pengar på annat sätt, så måste det vara upp till bolaget att bestämma över.

   – Det ingår inte i borgerlig politik att rädda enskilda företag. Det är inget vi brukar göra, och definitivt inte något vi gör ”titt som tätt”. Företag skall klara sig på marknaden. Politiken kan bidra till en sund marknad och därigenom ett gott företagsklimat genom att införa vettiga spelregler, men skall inte ge riktat stöd till enskilda bolag. Det senare är rent av förbjudet.

   – Jag tycker att du gärna kan kontakta bolaget själv och framföra dina synpunkter. Lycka till!

   Svara
 2. Elias, tycker du är lite blyg i dina kommentarer. Naturligtvis kan nämnden påverka, ni har kanaler in till Stadshuset, ni är en del av etablisemanget och ni kan ta uttalanden som stödjer Allhuset även om ni inte har pengar. Men det sker inte.

  Det finns en vision om Västerort som lanseras av Stadshuset där det sitter moderata politiker, dina likar, och gör sig märkvärdiga på denna satsning. De har så mycket att göra med detta att de inte ens ids svara på mail (eller rättare sagt deras sekreterare gör det inte). Att med ena handen försöka skapa underlag för en vision och samtidigt nonchalera det behov som finns (och där det finns ett arbete som ger frukt) ger signaler om den låga värdering av människorna i Hässelby Gård och dess kringmiljö som ni har. Hade det varit lite ”stake” i nämnden hade frågan lyfts inom era politiska organisationer och på så sätt fått gehör. Nu blir det kanske snart som för en tid sedan, att ingen törs ta tunnelbanan efter mörkrets inbrott och gå av i Hässelby Gård, nu kommer kanske den osäkerhet tillbaka som fanns innan, inte bara bland de som bor där utan alla de som passerar eller bor i Västerort. Att slinka undan sitt ansvar är inget bra underlag för att skapa förtroende, och det som fanns tidigare för er i nämnden är nu som bortblåst. Ställ er upp på barrikaderna och skrik, se till att det hörs in till stadshuset och gör din stämma hörd i fullmäktige om du bryr dig om den mänskliga miljön i Västerort.
  Nämnden kan anta egna uttalanden även om de inte kan fördela medel, ni som politiker kan göra detsamma, men inget av detta ser vi som bor och verkar i Västerort.

  Svara
 3. Det är pinsamt att du hävdar att bolaget är ett kommersiellt bolag. Det är ett kommunalt ägt bolag och det är moderater som sitter i styrelsen där också. Det är dom som valt att sluta med finansieringen. Det är i högsta grad politiska beslut av moderater som har skapat situationen i Hässelby gård. Och Hässelby Gårdsborna kommer påminnas om det varje dag till valet. Kom ihåg det!

  Svara
 4. Man kan undra vilka projekt som numera finns i nämndens budget, trots Elias påstående ovan att det inte finns, eftersom det enligt Joakim Larsson planeras för allhusliknande projekt, fast då i nämndens egen regi. Se nedanstående svar från Joakim:

  När det gäller ansökan om medel för ett socialt ytterstadsprojekt från Ideella Alliansföreningen MittiByn har Stadsdirektören beslutat att avslå ansökan då den inte uppfyller de uppställda kriterierna för att beviljas projektmedel inom ramen för ytterstadsarbetet. Projekt som beviljas medel ska användas för att pröva nya lösningar på utmaningar i ytterstaden. Medlen får inte användas till att finansiera befintlig verksamhet och inte heller användas till investeringar.

  I ytterstadsarbetet är frågor om egenförsörjning, utbildning och trygghetsfrågor centrala och när det gäller egenförsörjning är målgruppen unga vuxna särskilt viktiga. Aktiviteter för unga vuxna ska inriktas mot att öka deras förutsättningar till egenförsörjning eller studier. Den typen av verksamheter saknas i ansökan från föreningen.

  Stadsdelsförvaltningen har ett bredare uppdrag och planerar nu för flera projekt i Hässelby Gård som innebär aktiviteter för unga och även projekt med trygghetsskapande aktivteter. Tillsammans med bibliotek, Jobbtorg och olika delar av förvaltningens verksamheter kommer ett lärandeprojekt där gemensam mötesplats skapas för att tillsammans stimulera fler personer att komma ut i arbete eller studier.

  Svara

Kommentera

obligatorisk


*