I början av mars kommer Hässelbymoderaterna hålla sitt årsmöte. Styrelse och andra partiinterna förtroendeposter kommer att väljas. Vill du vara med själv eller känner du någon som du vill nominera till en post, kontakta då valberedningen. Valberedningens sammankallande är Lars-Göran Ajnesjö, tel. 08-38 48 58.