moderaterna
May 17

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sammanträder tisdagen den 17 maj kl. 19:00 i fritidsgården Tegelhögen i Vällingby centrum (gå upp för trapporna bredvid biografen Fontänen för att komma dit). Mötet är öppet för allmänheten att åhöra. Före mötet, från kl. 18:00, får vem som helst komma och träffa politikerna och prata med dem om aktuella politiska frågor.

moderaterna
May 12

Torsdagen den 12 maj 2011 sammanträder styrelsen för Hässelbymoderaterna kl. 19:15 i förvaltningshuset, Hässelby torg 20-22. Även övriga medlemmar är välkomna till sammanträdet. Hör av dig i förväg till föreningens ordförande Elias Granqvist om du vill komma, så att du kan få portkoden.