moderaterna
Mar 26

Nätverket YIMBY (”Yes in my backyard”), som arbetar för en god utbyggnad av Stockholm, anordnar en vandring på lördag den 26 mars. Den här gången är det i Blackeberg, man går tillsammans genom Råcksta och avslutar med en fika i det för inte så länge sedan ombyggda Vällingby Centrum. Start från Blackebergs tunnelbanestation cirka 13:15.… Läs mer

moderaterna
Apr 14

Stockholms stad, Fortum och Svenska friidrottsförbundet anordnar Ljusruset den 14 april. Det handlar om att springa i ett visst motionsspår för att tävla om att just det motionsspåret skall få ny elbelysning. För vår del i Hässelby handlar det om Grimstaspåret, 3 km. Läs mer i Svenska Dagbladet och på http://www.ljusruset.se, där man också kan… Läs mer

moderaterna
Mar 22

Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sammanträder tisdagen den 22 mars i fritidsgården Tegelhögen, Vällingby centrum. Själva sammanträdet börjar kl. 19, men redan kl. 18 är allmänheten välkommen att mingla och prata med politikerna.

Regeringen har beslutat om byggandet av förbifarten, ett beslut som överklagades till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) för laglighetsprövning. I en dom som kom i veckan, har HFD bedömt att beslutet var förenligt med miljöbalken. Arbetet med förbifarten kan därför nu fortsätta enligt planerna. Detta är goda nyheter för Hässelby. Kommunikationen till och från vår del av… Läs mer

Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning har jobbat mycket, och fortsätter att jobba med, att de gamla som har kommunal hemtjänst i stadsdelsnämndsområdet skall få bra mat. Detta har också uppmärksammats av Socialstyrelsen, se gärna Socialstyrelsens film om detta.

Moderata samlingspartiet i Stockholms stad har sin förbundsstämma i början av maj. Där tar man bland annat ställning till hur partiets politik i staden skall utformas framöver. Hässelbymoderaterna har 6 ledamöter på förbundsstämman. Dessa valdes på årsmötet den 1 mars och samtidigt valdes också ett antal ersättare. Vem som helst som är medlem i vår… Läs mer

På Exploateringsnämndens nästa sammanträde den 17 mars kommer nämnden bland annat att ta upp ett ärende som avser en utredning av eventuell nybyggnation av bostäder i Riddersvik, på den plats där trädskolan har legat. Vi har fått många frågor om varför det nu skall byggas på denna plats. När man läser information om detta, måste… Läs mer