Under torsdagskvällen den 16 december hade Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd sin traditionella julmiddag tillsammans med förvaltningsledningen. Det blev också sista gången som stadsdelsnämnden träffades med denna sammansättning och sista gången Birgitta Dickson (m) framträdde som ordförande i nämnden. Vi kan se tillbaka på fyra framgångsrika år då vi med hjälp av duktiga tjänstemän har sanerat nämndens ekonomi… Läs mer

Hässelbymoderaternas årsmöte kommer att hållas om aftonen tisdagen den 1 mars 2011 i Hässelby Strands kyrka. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi att få höra ett anförande av Stockholms nya stadsbyggnads- och idrottsborgarråd Regina Kevius. Styrelsen hälsar alla medlemmar välkomna! Formell kallelse kommer att skickas ut med papperspost några veckor före årsmötet.

I kväll den 13 december fattade kommunfullmäktige (där Hässelbymoderaternas ordförande Elias Granqvist är ledamot sedan valet i år) beslut om vilka personer som får vilka politiska uppdrag i kommunen under 2011. Mandatperioden för dessa uppdrag inleds vid årsskiftet. Medlemmar i Hässelbymoderaterna med kommunala politiska uppdrag blir: Louise Ajnesjö – ersättare i Exploateringsnämnden Leif Bokström –… Läs mer

På kommunfullmäktige i morgon, måndagen den 13 december, är det tänkt att detaljplanen för Växthusvägens förlängning skall antas. Vägen sträcks in i Järfälla kommun och ansluts till Vinlandsvägen i Ormbacka. Tidigare kallades projektet Ormbackaleden. Vägen kommer att underlätta kommunikationerna för Hässelby. Intill vägen kan man i framtiden också bygga spårväg. Det finns intressanta kulturminnes- och… Läs mer