Under den gångna mandatperioden har Stockholms stad styrts av en koalition av moderater, folkpartister och kristdemokrater. Inför valet gick vi samman även med Centerpartiet i en allians som alltså består av samma partier som på riksplanet. Det kan konstateras att denna fyrpartiallians har fått väljarnas förtroende att styra Stockholm under de kommande fyra åren. Moderata… Läs mer

Vi har genomfört en bra valrörelse i Hässelby och tillsammans med Vällingbyföreningen. Styrelsen för Hässelbymoderaterna framför sitt varma tack till alla som har hjälpt till! I sjätte kretsen (yttre västerort i Stockholms kommun) har moderaterna lyckats behålla sina 5 mandat i kommunfullmäktige, medan partiet har förlorat mandat i innerstadsvalkretsarna. Till skillnad från under den förra… Läs mer