Riksdagen

Här finner du kontaktuppgifter till alla moderata riksdagsledamöter som representerar valkretsarna Stockholms stad och Stockholms län. För att få mer information om ledamöterna samt följa deras arbete i riksdagen, klicka här så kommer du till riksdagens hemsida.

Stockholms stad


Dag Klackenberg

Ordinarie ledamot
dag.klackenberg@riksdagen.se
08 786 46 95


Beatrice Ask

Ordförande i Justitieutskottet
beatrice.ask@riksdagen.se
08 786 55 77


Maria Abrahamsson

Ledamot i Konstitutionsutskottet och i Domarnämnden, suppleant i Skatteutskottet
maria.abrahamsson@riksdagen.se
08 786 64 18


Sofia Arkelsten

Ledamot i Utrikesutskottet och i Krigsdelegationen, suppleant i Socialutskottet
sofia.arkelsten@riksdagen.se
08 786 58 13


Johan Forssell

Ledamot i Försvarsutskottet, suppleant i OSSE-delegationen och i Finansutskottet
johan.forssell@riksdagen.se
08 786 44 55


Jessica Rosencrantz

Vice ordförande i Trafikutskottet, suppleant i EU-nämnden
jessica.rosencrantz@riksdagen.se
08 786 63 40


Amir Adan

Ledamot i Socialutskottet, suppleant i Socialförsäkringsutskottet
amir.adan@riksdagen.se
08 786 58 68


Margareta Cederfelt

Vice ordförande i OSSE-delegationen, ledamot i Utrikesutskottet, suppleant i EU-nämnden
margareta.cederfelt@riksdagen.se
08 786 42 82


Tina Ghasemi

Suppleant i Justitieutskottet och i Socialförsäkringsutskottet
tina.ghasemi@riksdagen.se

 

Stockholms län


Anna Kinberg Batra

Partiordförande
anna.kinberg.batra@riksdagen.se
08 786 44 58


Isabella Hökmark

Ordinarie ledamot
isabella.hokmark@riksdagen.se

 

Karin Enström
Vice ordförande i Utrikesutskottet, ledamot i Krigsdelegationen, suppleant i Utrikesnämnden
karin.enstrom@riksdagen.se

Niklas Wykman
Ledamot i EU-nämnden och suppleant i Finansutskottet
niklas.wykman@riksdagen.se
08 786 49 03


Fredrik Schulte

Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet och i Skatteutskottet
fredrik.schulte@riksdagen.se
08 786 46 71


Erik Ottoson

Suppleant i Trafikutskottet
erik.ottoson@riksdagen.se
072 547 71 66


Göran Pettersson

Ledamot i Riksdagens ansvarsnämnd och i Riksrevisionens parlamentariska råd, suppleant i Konstitutionsutskottet och i Utrikesutskottet
goran.pettersson@riksdagen.se
08 786 55 43


Hanif Bali

Ledamot i Arbetsmarknadsutskottet, suppleant i Utbildningsutskottet
hanif.bali@riksdagen.se
08 786 57 02


Anti Avsan

Ordförande för Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen, ledamot i Justitieutskottet
anti.avsan@riksdagen.se
08 786 43 53


Ida Drougge

Suppleant i Utbildningsutskottet
ida.drougge@riksdagen.se
08 786 54 48


Maria Stockhaus

Suppleant i Utbildningsutskottet
maria.stockhaus@riksdagen.se
08 786 42 30


Erik Andersson

Suppleant i Skatteutskottet
erik.andersson@riksdagen.se
08 786 54 44


Sofia Fölster

Suppleant i Socialutskottet
sofia.folster@riksdagen.se