Ekerö är en fantastisk kommun att bo, verka och leva i. Vi har nära till både storstad och natur samtidigt som vi rankas högt i nationella mätningar kring skola, äldrevård och nöjdhet bland kommuninvånarna. Vi står dessutom framför en spännande utvecklingsfas där vi inom en inte allt för avlägsen framtid kommer att gå från landsbygd till vår vision om en småstad.

Ekerömoderaterna har tillsammans med allianspartierna fått kommuninvånarnas förtroende att leda och utveckla kommunen denna mandatperiod. Det är ett förtroende vi är ödmjuka inför samtidigt som vi har höga ambitioner för hur vi ska bli ännu bättre.

Under respektive nämnd hittar ni mer information om politiken vi driver, vilka aktiviteter vi genomför och vad vi skriver i lokaltidningarna. För en mer övergripande bild rekommenderar vi att ni läser den politiska plattform vi tagit fram tillsammans med allianspartierna, och som ligger till grund för kommunens arbete fram till nästa val. För mer kontinuerlig information om vårt dagliga arbete rekommenderar vi att ni ”likar” vår facebook-page.

Tveka inte att höra av er med frågor eller idéer kring vad vi kan göra för att Ekerö kommun ska bli ännu bättre.