Leif Ahrle

Leif Ahrle

Byggnadsnämnden
Ledamot
Andreas Tidström

Andreas Tidström

Kommunfullmäktige
Ersättare
Socialnämnden
Ledamot
Socialutskottet
Ledamot
Cecilia Ålander

Cecilia Ålander

Utbildningsnämnden
Ersättare
Linnéa Sundman

Linnéa Sundman

Förening
MUF-ledamot
MUF Danderyd
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot
Jan Lindqvist

Jan Lindqvist

Kommunfullmäktige
Ledamot
Fastighetsnämnden
Ledamot
Claes Breitholtz

Claes Breitholtz

Kommunfullmäktige
Ersättare
Tekniska nämnden
Ersättare
Richard Törnqvist af Ström

Richard Törnqvist af Ström

Byggnadsnämnden
Ledamot
Richard Lanneborn

Richard Lanneborn

Byggnadsnämnden
Ersättare
Cecilia Henriksson

Cecilia Henriksson

Byggnadsnämnden
Ersättare
Johan Henriques

Johan Henriques

Byggnadsnämnden
Ersättare
Mattias Arenius

Mattias Arenius

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Gunilla Wästlund

Gunilla Wästlund

Tekniska nämnden
Ersättare
Elisabeth Armfelt

Elisabeth Armfelt

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Pia-Lena Moller

Pia-Lena Moller

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Fredrik Wevle

Fredrik Wevle

Utbildningsnämnden
Ledamot
Förening
Ledamot
Sven-Gunnar Norrsell

Sven-Gunnar Norrsell

Utbildningsnämnden
Ersättare
Elisabeth Frostell

Elisabeth Frostell

Socialnämnden
Ersättare
Johan Gröndal

Johan Gröndal

Socialnämnden
Ersättare
Christopher Engman

Christopher Engman

Socialnämnden
Ersättare
Gustav Nielsen

Gustav Nielsen

Valnämnd
Ordförande
Torsten Hoas

Torsten Hoas

Valnämnd
Ersättare
Stephanie Hsieh Albrektsson

Stephanie Hsieh Albrektsson

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare
Sanna Tursonova

Sanna Tursonova

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare
Carl Gustav Pfeiffer

Carl Gustav Pfeiffer

Fastighetsnämnden
Ersättare
Fredrik Näslund

Fredrik Näslund

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot
Erik Lunell

Erik Lunell

Tekniska nämnden
Ersättare
Jolanta Kowalkowska

Jolanta Kowalkowska

Överförmyndarnämnd
Ersättare
Helene Söderblom Sandmark

Helene Söderblom Sandmark

Byggnadsnämnden
Ersättare
Mani Rad

Mani Rad

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Karin Nordvaller

Karin Nordvaller

Utbildningsnämnden
Ersättare
Anders Rosenberg

Anders Rosenberg

Tekniska nämnden
Ersättare
Magnus Boman

Magnus Boman

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare
Margareta Eklund

Margareta Eklund

Socialnämnden
Ersättare
Artimis Ala Naziri

Artimis Ala Naziri

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot
Christer Bergquist

Christer Bergquist

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Förening
Ledamot
Anders Bergstrand

Anders Bergstrand

Kommunfullmäktige
Ledamot
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ordförande
Förbundsfullmäktige Käppala
Ersättare
Förbundsfullmäktige Norrvatten
Ersättare
Hanna Bocander

Hanna Bocander

Kommunstyrelse
Ledamot
Kommunfullmäktige
Vice gruppledare
Produktionsutskott
Ledamot
Brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd
Ordförande
Förening
Ledamot
Bodil Borison

Bodil Borison

Utbildningsnämnden
Ersättare
Pelle Brandt

Pelle Brandt

Tekniska nämnden
Ledamot
Christina Böös

Christina Böös

Förening
Ledamot
Socialnämnden
Ledamot
Brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd
Ledamot
Sven Carlson

Sven Carlson

Fastighetsnämnden
Ersättare
Anna-Lena Corell

Anna-Lena Corell

Överförmyndarnämnd
Ledamot
Lena Cronvall Morén

Lena Cronvall Morén

Kommunfullmäktige
Ersättare
Brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd
Ledamot
Utbildningsnämnden
Ersättare
Anita Dath

Anita Dath

Socialnämnden
Ersättare
Anna Edman

Anna Edman

Kommunfullmäktige
Ersättare
Ingrid Erneman

Ingrid Erneman

Byggnadsnämnden
Ledamot
Carina Erlandsson

Carina Erlandsson

Kommunfullmäktige
Ledamot
Socialnämnden
Ordförande
Kommunstyrelse
Ledamot
Camilla Ferenius

Camilla Ferenius

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelse
Ledamot
Produktionsutskott
Ersättare
Erik Hafström

Erik Hafström

Kommunfullmäktige
Ledamot
Byggnadsnämnden
Ledamot
Brottsförebyggande rådet Trygg i Danderyd
Ledamot
Hans Hedin

Hans Hedin

Överförmyndarnämnd
Ersättare
Eva Hiort

Eva Hiort

Fastighetsnämnden
Ledamot
Johan Hjelmqvist

Johan Hjelmqvist

Kommunfullmäktige
Ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot
Johanna Hornberger

Johanna Hornberger

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kultur- och fritidsnämnden
Ordförande
Brigitta Hultblad

Brigitta Hultblad

Utbildningsnämnden
Ledamot
Ulla Hurtig Nielsen

Ulla Hurtig Nielsen

Kommunfullmäktige
Ledamot
Kommunstyrelse
Ersättare
Djursholms AB
Ledamot
Utbildningsnämnden
1:e vice ordförande
Katja Isacsson

Katja Isacsson

Kommunfullmäktige
Ersättare
Tekniska nämnden
Ledamot
Kommunstyrelse
Ersättare
Förbundsfullmäktige Käppala
Ersättare
Förbundsfullmäktige Norrvatten
Ersättare
Förening
Ordförande
Richard Jansson

Richard Jansson

Tekniska nämnden
Ledamot
Isabella Hökmark

Isabella Hökmark

Kommunfullmäktige
Ledamot
Riksdagen
Ledamot
Byggnadsnämnden
Ordförande
Kommunstyrelse
Ledamot
Förening
Adjungerad
Produktionsutskott
Ersättare
Tord Kyhlstedt

Tord Kyhlstedt

Kommunfullmäktige
Ersättare
Fastighetsnämnden
Ersättare
Håkan Lilja

Håkan Lilja

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledamot
Peter Lilliebjörn

Peter Lilliebjörn

Kommunfullmäktige
Ersättare
Sten Lindquist

Sten Lindquist

Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot
Robert Nibelius

Robert Nibelius

Förening
Ledamot
Utbildningsnämnden
Ledamot
Klas Nilsson

Klas Nilsson

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Mats Nilsson

Mats Nilsson

Kommunfullmäktige
Ersättare
Socialnämnden
Ledamot
Förening
Revisor
Anders Norlander

Anders Norlander

Tekniska nämnden
Ledamot
Eva Olinder

Eva Olinder

Överförmyndarnämnd
Ledamot
Inger Olsson Blomberg

Inger Olsson Blomberg

Kommunfullmäktige
Ledamot
Tekniska nämnden
1:e vice ordförande
Förbundsfullmäktige Käppala
Ledamot
Förbundsfullmäktige Norrvatten
Ledamot
Anders Paulsen

Anders Paulsen

Kommunstyrelse
Ledamot
Kommunfullmäktige
Gruppledare
Djursholms AB
Ledamot
Direktionen för Storstockholms Brandförsvar
Ledamot
Förening
Ledamot
Produktionsutskott
Ledamot
Marianne von Porat

Marianne von Porat

Socialnämnden
Ersättare
Olle Reichenberg

Olle Reichenberg

Kommunstyrelse
Ordförande
Kommunfullmäktige
Ledamot
Förening
Ledamot
Djursholms AB
Ordförande
Förbundsstyrelsen
Ledamot
Produktionsutskott
Ordförande
Bertil Salomonsson

Bertil Salomonsson

Överförmyndarnämnd
Ersättare
Anna Sarkany

Anna Sarkany

Fastighetsnämnden
Ledamot
Torsten Sjögren

Torsten Sjögren

Fastighetsnämnden
Ordförande
Kommunfullmäktige
Ledamot
Förbundsfullmäktige Käppala
Ledamot
Förbundsfullmäktige Norrvatten
Ledamot
Leo Smidhammar

Leo Smidhammar

Kommunfullmäktige
Ledamot
Tekniska nämnden
Ledamot
Förening
Vice Ordförande
Robert Staël von Holstein

Robert Staël von Holstein

Byggnadsnämnden
Ersättare
Lena Strååt

Lena Strååt

Utbildningsnämnden
Ledamot
Bigitta Sundman

Bigitta Sundman

Kommunfullmäktige
Ersättare
Socialnämnden
Ledamot
Socialutskottet
Vice Ordförande
Förening
Ledamot
Inge Telander

Inge Telander

Förening
Revisor
Boris von Uexküll

Boris von Uexküll

Kommunfullmäktige
Ordförande
Lennart Waldenström

Lennart Waldenström

Överförmyndarnämnd
Ordförande
Kommunfullmäktige
Ledamot
Ludvig Waldenström

Ludvig Waldenström

Förening
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ersättare
Kommunstyrelse
Ersättare
Eva Wretman

Eva Wretman

Byggnadsnämnden
Ersättare