Moderaterna, Liberalerna (fd Folkpartiet) och Kristdemokraterna  har bildat en koalition för att styra Danderyds kommun mandatperioden 2015-2018. Till grund för koalitionens samarbete ligger den plattform som antogs efter valet – ”Danderyd mot 2020-talet – med skola, äldreomsorg och bostäder i fokus”.

”Ett grönt Danderyd med hög kvalitet i välfärden och låg skatt”  -överenskommelse mellan Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna i Danderyds kommun för mandatperioden 2011-2014. Moderaterna, Danderydscentern och Kristdemokraterna har kommit överens om att bilda en koalition som ska ta ansvar för Danderyds kommun mandatperioden 2011-2014. Vi konstaterar att det nu finns en stor samsyn mellan oss… Läs mer

Inledning Sveriges kommuner svarar för en betydande och viktig del av de offentliga välfärdstjänsterna, den allmänna infrastrukturen och lokalsamhällets utformning. Kommunalskatten är också den skatt som utgör den tyngsta skatteposten hos en betydande del av skattebetalarna. Att väl förvalta och utveckla kommunen är därför självklart ett mycket viktigt uppdrag för oss moderater. Danderyds kommun är… Läs mer