Fina studentbostadsrätter på Vendevägen Nu är i princip alla de nya studentbostadsrätterna på Vendevägen 77 inflyttade. Alla utom en, som har varit byggherren Studentbackens visningslägenhet. Jag fick förmånen att titta på den lägenheten igår, och jag tog med mig Bengt Sylvan och planarkitekt Anna-Britta Järliden. Det är en mycket välplanerad och trevlig lägenhet.

Omtag gällande Östra Eneby torg Den 31 maj hölls ett ganska stormigt samråd i Brageskolans matsal angående planförslag för en utbyggnad av Östra Eneby torg. Ca 400 personer dök upp på samrådet, och många framförde kritiska synpunkter. Efter samrådet har en ganska stor mängd mail skickats till mig, och andra politiker i kommunstyrelsen och byggnadsnämnden,… Läs mer

Planprogram för området vid Danderyds gymnasium I måndags var det sammanträde med kommunstyrelsen. Vi beslutade då bland annat att starta ett planprogram för området vid Danderyds gymnasium. Det är alltså dags att ta ett större grepp om hur området ska användas framöver. Till exempel måste Danderyds gymnasiums framtida behov översiktligt analyseras, så att en planberedskap… Läs mer

Carolin Robson och Ruby Rosén, båda MP, skriver i Danderyds Nyheter om socialnämndens verksamhet och budgetunderskottet för 2016. Här behövs kanske ett förtydligande. Att budgetera för människor är svårt, att i förväg veta hur många som kan komma att behöva hjälp och hur mycket de i så fall behöver går nästan inte. Trots detta lyckades… Läs mer