Valet 2014 handlar om framtiden. Viktigaste valfrågan är vilken ekonomisk grund vi ska stå på. Den kommer att avgöra hur mycket välfärd vi har råd med.  På kommunal nivå är debatten om vinster i välfärden stark. Vi värnar valfrihet men tycker att tillsynen av olika verksamheter borde prioriteras.

Be Sociable, Share!