Jimmy Baker

Jimmy Baker

Kommunstyrelsen
2:e vice ordförande, Kommunalråd
Samhällsbyggnadsnämnden
2:e vice ordförande
AB Botkyrkabyggen
Vice styrelseordförande
AB Alfågeln
Vice styrelseordförande
Södertörns Energi AB
Ledamot
Demokratiberedningen
Ledamot
Personalutskottet
Ledamot
UNESCO interimstyrelse
Ledamot
Stockholms tingsrätt
Juryman i tryckfrihets-, förtals- och yttrandefrihetsfrågor
Migrationsdomstolen
Nämndeman
Kommunfullmäktige
Ledamot
Kretsstyrelsen
Interimordförande
Moderata KFGruppen
Gruppledare
Kia Hjelte

Kia Hjelte

Kommunfullmäktige
Ledamot
Vård- och omsorgsnämnden
2:e vice ordförande
Kommunstyrelsen
Ledamot
Södertörns Brandförsvarsförbund
Ledamot
Moderata KFGruppen
Ordförande
Personalutskottet
Ersättare
Stina Lundgren

Stina Lundgren

Kommunstyrelsen
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ersättare
Utbildningsnämnden
2:e vice ordförande
Botkyrka Stadsnät AB
Ersättare
Moderata KFGruppen
Vice gruppledare
Yngve RK Jönsson

Yngve RK Jönsson

Kommunstyrelsen
Ersättare
Kommunfullmäktige
Ledamot
Socialnämnden
2:e vice ordförande
Barn- och familjerättsutskottet (SOC)
2:e vice ordförande
SRV Återvinning AB
Ledamot
Brottsförebyggande rådet
Ledamot
Södertörns överförmyndarnämnd
Ersättare
Moderata KFGruppen
Vice ordförande
Carl Baker

Carl Baker

MUF Botkyrka
Pressansvarig
Kommunfullmäktige
Ledamot
Södertörns tingsrätt
Nämndeman
Mångkulturellt Centrum
Ersättare
Willy Viitala

Willy Viitala

Upplev Botkyrka AB
Vice styrelseordförande
Demokratiberedningen
Ersättare
Moderaterna
Politisk sekreterare
Moderata KFGruppen
Sekreterare
Vård- och omsorgsnämnden
Ledamot
Valnämnden
Ersättare
Thérèse Hellichius

Thérèse Hellichius

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot
Namnberedningen (SBN)
Ledamot
AB Botkyrkabyggen
Ledamot
Förvaltningsrätten
Nämndeman
Ellen Nilsson

Ellen Nilsson

MUF Botkyrka
Ordförande
Kommunfullmäktige
Ledamot
Socialnämnden
Ledamot
Gül Alci

Gül Alci

MUF Botkyrka
Ledamot
Kommunfullmäktige
Ledamot
Utbildningsnämnden
Ledamot
Björn Lagerstedt

Björn Lagerstedt

Kommunfullmäktige
Ersättare
Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden
Ledamot, nämndgruppledare
Mångkulturellt Centrum
Vice Ordförande
Ufuk Sen

Ufuk Sen

Kommunfullmäktige
Ersättare
Kultur- och fritidsnämnden
Ledamot, nämndgruppledare
Föreningsutskottet (KOF)
Ledamot
Dialogforum Tumba-Storvreten
Ledamot
Christina Tibblin

Christina Tibblin

Kommunfullmäktige
Ersättare
Utbildningsnämnden
Ersättare
Magdalena Jonsson

Magdalena Jonsson

Vård- och omsorgsnämnden
Ersättare
Mikael Hansson

Mikael Hansson

Kommunfullmäktige
Ersättare
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ersättare
Michael Erikson

Michael Erikson

Kultur- och fritidsnämnden
Ersättare
Södertörns tingsrätt
Nämndeman
Lennart Lundell

Lennart Lundell

Kommunfullmäktige
Ledamot
Tekniska nämnden
2:e vice ordförande
Klimat- och planeringsberedningen
Ledamot
Lars Robin

Lars Robin

Samhällsbyggnadsnämnden
Ersättare
Karin Ekeståhl

Karin Ekeståhl

Dialogforum Tumba-Storvreten
Ledamot
Kommunala rådet för funktionshinderfrågor
Ledamot