stadsträdgårdsmästare

Ulla Hamilton: Stockholms stad får ny stadsträdgårdsmästare

Pia Krensler heter Stockholms nya stadsträdgårdsmästare. Det är hon som ska ansvara för stadsmiljöutformningen på stadens gator och torg samt för planering, investering i och förvaltning av Stockholms större parker. – Vackra blomsterdekorationer, träd och parker är viktiga inslag i … Fortsättning