Sundbyberg

Välfärden måste komma först

När välfärden rankas lägst i Sverige och våra skolor rankas lägst i hela Stockholms län är det tydligt att välfärden måste bli bättre i Sundbyberg. Samtidigt läggs mångmiljonbelopp på baseballarenor, friluftsbad och kommunala kaféer. Att slösa på skrytbyggen leder inte till att fler barn lär sig läsa eller att människor känner sig mer trygga på väg hem efter en sen kväll. Det gör inte heller att våra gamla trivs bättre på våra äldreboenden.

Vi vill se ett bättre Sundbyberg. Med bra välfärd, med en skola man kan lita på och känna sig trygg med. En äldreomsorg med värdighet.

Vi vill sätta välfärden främst. Vi vill satsa på en skola för kunskap. Vi vill satsa på en ren, trygg och snygg stad och en värdig äldreomsorg. Sundbyberg kan ännu bättre.

Satsa på skolan och äldreomsorgen

Äldrevården i Sundbyberg rankas tyvärr sist i landet, och skolan sist i hela Stockholms län. Det vill vi ändra på.

Vi vill införa en värdighetsgaranti i äldreomsorgen, så att alla äldre kan känna sig trygga på livets höst. Vi vill också se bättre kvalitetskontroll och uppföljning
av våra utförare, inklusive kommunen själv.

Vi vill ge skolan ytterligare resurser. Det är viktigare att investera i våra barn, än i ett friluftsbad eller baseballarena. Genom tidigare betyg och omdömen ser
föräldrar tydligt hur det går för deras barn, samtidigt som det går att sätta in extra insatser tidigare.

Eftersom vi inte slösar på skrytbyggen kan vi satsa på att göra skolan bättre för alla, och att göra äldreomsorgen värdig.

Du ska vara trygg när du går hem på kvällen

Regeringen har redan satsat stort för att öka antalet poliser på gator och torg. Sedan 2006 har vi fått 900 nya poliser i Stockholms län, däribland det nya poliskontoret i Rissne. Satsningar har också skett på övriga delar av rättsväsendet och straffen har skärpts.

Men det finns mycket vi kan göra för att förbättra tryggheten i Sundbyberg förutom genom fler poliser. Moderaterna vill därför satsa på att göra miljön i Sundbyberg tryggare. Vi vill genomföra regelbundna trygghetsvandringar och förbättra belysningen på platser och stråk som upplevs otrygga.

Vi tror att en ren och snygg stad också är en trygg stad, och vill därför att skadegörelse ska åtgärdas och klotter saneras inom 24 timmar. Brotten mot äldre måste bekämpas. Därför vill vi se samordnade insatser tillsammans med hemtjänsten för att förbättra tryggheten för de äldre.

Kontakt

www.moderaterna.net/sundbyberg