Sjukvård

Alla ska ha rätt till en god sjukvård, det är en viktig del av den svenska välfärden. Vi vill att vården ska finnas där när du behöver den. Därför har vi ökat valfriheten och gjort det lättare att träffa en doktor genom Vårdval Stockholm. 37 nya vårdcentraler med 120 läkare har öppnats samtidigt som Stockholms län har fått rekordmånga närakuter. Patienternas förtroende och nöjdhet har ökat. Samtidigt har köerna halverats. Vi vill fortsätta arbetet med att förbättra sjukvården och helt få bort köerna.

Vår sjukvård håller hög internationell klass och personalen är välutbildad. Vi har nu ökat patienternas valfrihet och gjort det lättare att träffa en läkare i hela Stockholms län. nu vill vi gå vidare med följande punkter:

  • Alla ska ha rätt att välja läkare
  • Vårdval Stockholm ska införas inom fler områden, bland annat gynekologi, hudsjukvård, reumatologi och allergologi
  • Göra det lättare att boka vårdtider via Internet
  • Ytterligare korta vårdköerna och ge alla information om var vård kan fås utan väntetid
  • Satsa ytterligare på barnsjukvården
  • Kortare väntetider på barnakuterna
  • Snabbare svar på sjukvårdsrådgivningen