illustrationsbild bostader bostadsbyggande

Bostäder

Moderaterna i Stockholms stad vill verka för att det ska finnas ett blandat utbud av olika boendeformer, såväl i innerstaden som i ytterstadsområdena. När det finns olika boendeformer att välja mellan i ett och samma område ökar valfriheten och det skapar dessutom möten mellan människor med olika bakgrund och i olika skeden av livet. Något som berikar människors tillvaro. Stockholm växer så det knakar, 2009 ökade antalet invånare i staden med drygt 17 000 personer. Det är roligt då det möjliggör fortsatt utveckling. Inflyttningen ställer krav på nya bostäder för att möta efterfrågan. Målet är att vi ska bygga 100 000 nya bostäder mellan år 2010 och 2030. Det motsvarar 5 000 nya bostäder varje år, både hyresrätter och bostadsrätter.

Försäljningen av stadens fastigheter har gjort det möjligt att renovera och rusta upp äldre fastigheter, parallellt med att utveckla områdena med infrastruktur, parker och kollektivtrafik så att det kan byggas nya attraktiva bostäder. På så sätt får fler möjligheten att bo i Stockholm.