Foto: Ulrika Vendelbo

Betyg

Vi Moderater vill se mer kunskap i våra skolor. Det får vi genom att tidigt mäta vad eleverna har lärt sig och hur snabbt de lär sig. För att kunna göra detta krävs det tidigare betyg. Betygen ger elever, familjer och lärare möjlighet att se hur eleven tar till sig kunskap och utvecklas, och i vilken takt som utbildningen bör vara. Alla elever som lämnar grundskolan i Stockholm ska ha minst godkänt i kärnämnena. Det är inte acceptabelt med elever som vid 13 års ålder inte kan läsa, skriva och räkna.

För de barn som har en snabbare inlärningstakt så måste möjligheten finnas för snabbare studietakt. Lärare och elever som tillsammans lyckas höja sig till nya nivåer ska få en belöning för detta. Att arbeta för att förbättra sig och sin framtid ska alltid löna sig.