bigoriginal

Underskott i SL är nu vänt till överskott!

Nu summerar vi SL-trafiken för 2016:
 Fler resenärer än någonsin.
 Fler nöjda resenärer än någonsin. 
 Fler betalande resenärer än någonsin. 

👍🏼 Vi har vänt underskott till tydligt överskott och kan nu blicka framåt och satsa på ännu mer och bättre kollektivtrafik.

Läs hela artikeln här.