akjole-jorgen

M-politiker: Etablera jourdomstolar i Rinkeby

Artikel och bild från SvD.

Efter den våg av skottlossningar och mord i Järva krävs krafttag. En polisstation i Rinkeby måste komma på plats, det krävs övervakningskameror och en så kallad jourdomstol. Det skriver M-politikerna Anna König Jerlmyr och Ole-Jörgen Persson.

Aldrig tidigare har det registrerats så många skottlossningar i Stockholm som nu, i synnerhet i stadens utsatta områden. Stockholmspolisen har mer än 40 mordutredningar på sitt bord. Stenkastning mot poliser, mord på öppen gata, öppen drogförsäljning och gängkriminalitet har blivit vardag. Rättsstaten upplevs ha kapitulerat och lämnat ett öppet fält för yrkeskriminella. Det behövs ett politiskt och polisiärt krafttag i våra mest utsatta områden.

Södra Järva är ett av landets mest brottsutsatta områden. Mer än 500 personer klassificeras som yrkeskriminella, var tionde mord sker här och 70 procent av all narkotikaomsättning i Stockholmsregionen har sitt ursprung på Järva. Senast dog två unga i den tragiska skjutningen i Rinkeby. Detta kan – och får – inte fortsätta.

Politiken måste ge kraftfulla signaler om att prioritera trygghet. I stadens mest utsatta delar måste den polisiära närvaron öka och trygghetskamerorna bli fler. Alla ska känna sig trygga. Att upplevelsen av trygghet skiljer sig åt beroende på bostadsområde är helt oacceptabelt.

1. Polisstationen i Rinkeby måste komma på plats. När Alliansen lämnade makten i Stockholm 2014 överlämnades även färdiga ritningar på ett nytt polishus. I dag har fortfarande ingenting hänt mer än att inrikesminister Anders Ygeman hänvisar till att ett polishus planeras. I bästa fall står det då klart sent 2018. Ett av landets mest brottsbelastade områden har då stått utan en polisstation i fyra år.

2. Fler poliser. Moderaterna kräver 2 000 fler poliser i Sverige de närmaste åren för att öka tryggheten. Stockholms län har i dag det lägsta antalet poliser på tio år. En stor del av de nyexaminerade poliserna behöver komma till Stockholm och dess brottsutsatta områden. Samtidigt måste de poliser som redan arbetar få bättre villkor, både arbetsmiljömässigt och lönemässig. De som arbetar i särskilt utsatta områden ska vara fredade från andra uppgifter.

3. Tillåt kameraövervakning i de mest utsatta brottsplatserna. I den senaste skjutningen i Rinkeby fanns ingen kameraövervakning, vilket hade kunnat hjälpa polisen. Detta trots att polisen har försökt få till kameraövervakning i flera år. Vi kan inte ha en situation där statliga myndigheter överklagar kameraövervakning. Många vittnen deltar inte i vittnesförhör och därför behövs kameraövervakning i bevisföringen.

4. Etablera så kallade jourdomstolar på Södra Järva, med möjlighet att straffa brottslingar inom en vecka. Lämplig placering skulle vara det nya polishuset i Rinkeby. Via jourdomstolar skulle särskilt unga brottslingar kunna lagföras snabbt. Därmed får vi bort problemet med att de som grips med illegala vapen släpps fria inom några timmar. Möjligheterna att etablera ett rättscentrum bör utredas i Rinkeby. Genom att polishus, åklagare, jourdomstolar och delar av socialtjänsten placeras under samma tak ökar effektiviteten i arbetet.

Det är viktigt att öka den polisiära närvaron, stärka rättssamhället och arbeta förebyggande. Sedan 2013 har socialtjänsten, polisen, kriminalvården, kronofogden, arbetsförmedlingen och jobbtorget samverkat för att tillsammans på ett effektivt sätt hjälpa kriminella avhoppare att hitta vägen tillbaka till samhället genom sociala insatsgrupper. Det är av stor vikt att projektet fortsätter, utvidgas till andra delar av staden och att den socialdemokratiskt ledda majoriteten tillsätter mer resurser för att minska köerna till programmet.

Krafttag behövs. Moderaterna tar ansvaret för att öka tryggheten. Vi vill att tryggheten ska gälla alla stockholmare, oavsett bostadsadress.

Anna König Jerlmyr (M)

oppositionsborgarråd i Stockholms stad

Ole-Jörgen Persson (M)

vice ordförande i stadsdelsnämnden Spånga-Tensta