bigoriginal

Ny SL-kampanj om ett pris i hela länet

Ny SL-kampanj om ett pris i hela länet

 

Från och med den 9 januari 2017 gäller enhetstaxa i kollektivtrafiken. Tack vare en överenskommelse mellan Miljöpartiet och Alliansen kommer en resa i SL-trafiken alltid att kosta lika mycket, hur långt du än åker, inom 75 minuter. För att informera resenärer och underlätta övergången startar nu en omfattande informationskampanj i SL-trafiken.

 

– Det har varit för krångligt att köpa biljett. Med enhetstaxa blir det lättare. Ett pris för en resa i hela länet. Det här är bra för resenärerna och en fråga vi drivit länge. Det gör det också lättare för fler att ställa bilen och åka kollektivt, säger Susanne Nordling (MP) oppositionslandstingsråd.

 

– Syftet med kampanjen liksom med det nya biljettsystemet är att det ska bli lättare att resa med SL-trafiken och att intäkterna stärks så kollektivtrafiken kan fortsätta byggas ut och förbättras, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd och styrelseordförande i SL.

 

– Stockholmarna ska kunna lita på att kollektivtrafiken fungerar och är prisvärd. De nya SL-taxorna blir enkla för resenärerna samtidigt som vi säkerställt att SL får tillräckliga intäkter för att fortsätta rusta och bygga ut spår- och busstrafiken, säger Sara Svanström (L), vice ordförande i landstingets trafiknämnd och SL.

 

– Vi är mycket glada över att förbättra studentrabatten ännu mer så att fler väljer att åka kollektivt. Det ska vara enkelt, smidigt och prisvärt att resa med SL-trafiken, säger Karl Henriksson (KD), ordförande för trafikplaneberedningen.

 

– Kollektivtrafiken ska vara så attraktiv som möjligt. Därför är det bra att det från och med januari blir lättare att resa på enkelbiljett i Sveriges största kollektivtrafik och att zonsystemet skrotas. En biljett och ett pris. Det är inte minst viktigt för boende och verksamma i länets yttre delar som Roslagens och Södertörns landsbygd och gynnar invånare, turister och miljön, säger Gustav Hemming (C) miljö- och regionplaneringslandstingsråd och gruppledare i trafiknämnden.

 

Fakta
Från och med den 9 januari 2017 införs ett nytt pris för enkelbiljetter. Det innebär att zonsystemet försvinner och ersätts av ett biljettsystem utan zoner. Dagens biljettkategorier byts ut så att det blir ännu enklare att köpa biljett. Istället för ”Helt pris”, ”Reducerat pris” respektive ”Student” Införs biljettkategorierna ”Vuxen” respektive ”Pensionär, ungdom och student”.

 

I samband med införandet av enhetstaxa justeras även priset för andra resor i SL-systemet. Bland annat kommer SL:s alla biljetter gälla till Gnesta utan tillägg. Likaså försvinner Bålstatillägget. Även SL:s tillägg för att resa över länsgränsen, biljetten ”länsgränspassageavgift” samt 2 extra kuponger med reskassan, utgår ur sortimentet och slutar säljas den 9 januari.

 

Överenskommelsen mellan Alliansen och Miljöpartiet innebär att samtidigt som enhetstaxa införs i SL-trafiken justeras priset för ett 30-dagarskort till 830 kronor. Samtidigt skapas ekonomiskt utrymme för viktiga framtida spårsatsningar såsom Tvärbanans Kistagren, Roslagsbanans utbyggnad och Spårväg Citys förlängning till T-centralen.