skarmavbild-2016-11-15-kl-11-09-00

För (M) är ingen modell viktigare än patienternas bästa. Därför utvecklar vi vårdvalet!

Moderaterna arbetar för att föra vården närmare patienterna. Därför infördes vårdvalet som säkerställer människors möjlighet att själva välja vårdgivare. Det här är någonting som vi slår vakt om, men ingen modell är viktigare i teorin än i verkligheten. Vår utgångspunkt är därför att vara aktiva i att uppmärksamma förbättringspotential och brister. Både när resurserna används felaktigt och när kapacitetsbrist uppstår måste vi säga ifrån, skriver Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingsråd.

 

Läs hela artikeln här.