original

Tamsons (M): Stockholm behöver en krisledare

Artikel och bild från DN.

Trafiklandstingsrådet vill utse en krisledare som kan ta helhetsansvar för alla samhällsfunktioner i hela Stockholms län i akuta kriser som under veckans snökaos.

– Vi behöver en krisledare som kan peka med hela handen och agera, säger Kristoffer Tamsons (M).

Trafiklandstingsrådet säger att han inte vill peka finger eller utse syndabockar. Däremot menar han att det är hög tid att nu sätta ned foten. Snökaoset är inte den första händelsen som visat på stora problem med att länet saknar en potent krisledningsfunktion som tar ansvar i svåra situationer.

– Vi har sett att även små händelser kan få stora konsekvenser för hela samhället. Vi har i dag en samverkansfunktion för alla viktiga samhällsfunktioner men behöver en operativ krisledningsfunktion och en särskild krisledare med befogenhet att leda, agera och kommunicera vad som gäller, säger Kristoffer Tamsons.

 

På länsnivå kom larmet om att situationen var extraordinär. Först klockan tio på onsdagsförmiddagen kom en kallelse från länsstyrelsen till ett samverkansmöte i det regionala samverkansrådet där bland andra landstinget, kommuner, räddningstjänst, polis och myndigheter ingår. Då stod stora delar av Stockholmstrafiken redan helt stilla, skolor tvingades stänga, ambulanser hade svårt att rycka ut, och människor kunde varken ta sig till jobbet eller hem.

– Det är inte tid för att peka finger och utse syndabockar. Vad som saknas är en ansvarsperson som kan peka med hela handen och har rätt och lagstöd att fatta gemensamma beslut, till exempel om skolor ska stängas, säger han.

Under torsdagsförmiddagen lyfte Tamsons luren till landshövdingen för att muntligt föra fram sitt förslag.

– Jag har bett landshövding Chris Heister att ta initiativ till en gemensam krisansvarsfunktion med befogenhet att styra krisarbete. Länsstyrelsen har redan i dag en samverkansfunktion. Jag har inga synpunkter på vem som skulle leda gruppen men jag tror att Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB, skulle kunna vara del av detta.

Vad är ditt eget ansvar för busskaoset?

– Ibland har det absolut varit vi som brustit, men i onsdags var det inte SL som fallerade. Tyvärr drabbades hundratusentals bussresenärer eftersom SL inte kan köra buss på vägar och gator igenkorkade av snöhögar och drivor. Vi är beroende av att snöröjningen fungerar och först då kan trafiken fungera. Ansvaret för den snöröjningen ligger hos både kommuner och trafikverket, säger Tamsons.