photo-2016-11-11-13-30-14

Nu har den första stora solcellsanläggningen kommit igång

Pressmeddelande
Paul Lindquist (M), fastighets- och investeringslandstingråd
Stockholms läns landsting
11 november 2016

 

Lindquist (M): Nu är den första stora solcellsanläggningen på Locums sjukhustak igång
Locum arbetar med att utveckla landstingets fastigheter så att de både blir bättre miljömässigt och ekonomiskt. Ett led i detta är att införa förnyelsebar fastighetsnära energiproduktion vid Locums fastigheter, det vill säga att anlägga solceller på fastigheternas tak.

 

– Nu har den första stora solcellsanläggningen kommit igång, vilket känns väldigt roligt, säger fastighets- och investeringslandstingsrådet Paul Lindquist (M), styrelseordförande för Locum.

 

– Sjukhus är speciellt lämpliga för elproduktion från solceller eftersom de har hög elförbrukning dygnet runt. Det innebär att all el som produceras kan användas direkt i den egna byggnaden.

 

– Nu får vi egenproducerad energi direkt till sjukhusets verksamhet vilket är både kostnadseffektivt och miljövänligt.

 

– Tråkigt nog omfattas investeringar i denna miljövänliga energiteknik av regeringens nya solcellsskatt. Trots löften om att reglerna skulle ändras har vi efter flera månader ännu inte sett något skarpt ändringsförslag från regeringen. Det kommer att bli färre miljövänliga investeringar om inte regeringen håller sina löften om att helt avskaffa denna skadliga skatt.

 

Fakta:
  • På Danderyds sjukhus byggs ca 1000 m2 solceller, vilket ger en effekt som motsvarar 35 villor. 
  • Locum har planer på utbyggnad av 20 000 m2 solceller – en yta som motsvarar ca tre fotbollsplaner.
  • Ca 30-40 procent av totala investeringen på sjukhusen består av solceller. Övriga kostnader rör reparationer och övriga åtgärder som krävs för att få anläggningarna till stånd.
  • Stora anläggningar är billigare att installera än små om man ser till kvm-pris, men större anläggningar är nu beskattade vilket påverkar ekonomin. 
Presskontakt
Tobias Sjö
Kommunikationschef (M)
070-737 41 19
tobias.sjo@moderat.se