141208_marieljungbergschott_v2a9179-e1450176692700-1

Stockholmarnas höga förtroende för den lokala vården visar vägen för Framtidens hälso- och sjukvård

Pressmeddelande
Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårdslandstingråd
Stockholms läns landsting
3 november 2016

 

Marie Ljungberg Schött (M): Stockholmarnas höga förtroende för den lokala vården visar vägen för Framtidens hälso- och sjukvård

 

Enligt en mätning frånDagens Samhälle/Demoskop har Stockholmarna högst förtroende i landet för den lokala vården. Tilltron till den lokala vården i Stockholm är elva procentenheter högre i jämförelse med den nationella.

 

– Att tilltron till den lokala vården i Stockholm är väsentligt större än i resten av landet ser jag som ett resultat av Stockholms långa arbete med vårdvalsreformen. Det har gett fler vårdgivare att välja mellan. När vi nu flyttar vården närmare patienterna genom framtidsplanen för hälso- och sjukvård hamnar vården ännu tydligare där patienterna har störst förtroende för den, säger sjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg Schött, (M)

 

Över 60 procent har förtroende för den lokala vården i Stockholm. I Norrland, där samtliga landsting styrs av Socialdemokrater, är motsvarande siffra 43,6 procent. 

 

– Även om förtroendet är högst i landet är vi inte nöjda. Utgångspunkten för vårt arbete är att alla ska känna ett högt förtroende för vården. I arbetet för att stärka förtroendet är möjligheten att själv välja vårdgivare en central och viktig del, säger Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd (M).

 

– En förutsättning för att kunna välja är att det finns en mångfald av vårdgivare. De aktuella diskussionerna om vinstbegränsningar skulle leda till färre välfärdsföretag att välja mellan. Det skulle äventyra valfriheten och det höga förtroendet för vården, avslutar Ljungberg Schött.

 

Förtroendet för den lokala vården enligt Dagens Samhälle/Demoskop: Hur stort förtroende känner du för sjukvården i Sverige/där du bor?(Andel ganska/mycket stort förtroende.)

 

Region                  … där du bor         … i Sverige
Norrland:                       43,6 procent                    47,2 procent
Svealand utom Sthlm:    47,2 procent                    44,2 procent
Stockholm:                      60,8 procent                    49,8 procent
Västra Götaland:      42,0 procent                    36,5 procent
Östra Götaland:       55,8 procent                    50,8 procent
Skåne:                         40,8 procent            35,6 procent

 

Presskontakt
Caroline Opsahl
Pressekreterare (M)
070-737 43 35
caroline.opsahl@moderat.se