trafikpolitikerna-jpg

Helldén (MP) och Tamsons (M) ska röja vägen för ytterstadsbussarna

Artikel och bild från SVT. Vill du läsa om berörda busslinjer klicka här.

Efter satsningen på att förbättra framkomligheten för innerstadsbussarna har turen kommit till ytterstadens busslinjer. Nu möts trafikborgarrådet och trafiklandstingsrådet över partigränserna och smider planer.

Stockholms stad och landstinget planerar att införa ett pilotprojekt för stombussarna på busslinjerna 170 i Stockholms ytterstadsområden. Genom att öka framkomligheten för bussarna ska man korta restiden och få bussarna att hålla tidtabellen.

Planerar längre körfält för bussar

Man ska bland annat se över möjligheten att införa längre busskörfält och införa bättre övervakning av felparkerade fordon.

– Vi har erfarenheter från de arbeten vi gjort i innerstaden för stombussarna, och de tar vi med oss nu ut i ytterstaden. Vi vet att det ger effekt. Exakt vilka effekter och hur bra det blir, det vet vi inte, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd i Stockholms stad.¨

”Handlar inte bara om SL”

Projektet är ett samarbete mellan Trafikkontoret och Trafikförvaltningen. De båda kommer att ha en gemensam projektgrupp som tillsammans ska se över hur bussarna ska gå bättre i ytterstaden.

– Det handlar inte bara om SL. Det handlar också om de som har hand om våra gator, våra trafikljus och mycket annat. Vi måste samverka för att det här ska kunna bli bättre, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Vad är det som säger att det här kommer att lyckas bättre än tidigare försök?

– Ja, de insatser vi gjort tidigare har gett positiva resultat. Men på grund av gatu- och byggarbeten som är trafikstörande har vi inte sett de positiva resultat överallt som vi hade hoppats på, säger han.