fletcher

Vi sänker skatten i Österåker!

102 miljoner mer till verksamheterna och skattesänkning med 42 öre i Österåker!

 

Verksamheterna tillförs ca 102 miljoner mer i Alliansen i Österåkers budget för 2017 jämfört med budget 2016. Mer än hälften av de utökade medlen – 55,6 miljoner – är satsningar på förskola och skola. Pengen för förskola, skola och fritids höjs med upp till 7,4%. Vård- och omsorgsnämnden tillförs 26 miljoner mer. Investeringarna är 128 miljoner, varav infrastrukturen utgör drygt 100 miljoner.

 

Samtidigt sänks skatten med 42 öre. Den nya skattesatsen blir 17:75:- per intjänad hundralapp, vilket är den fjärde lägsta i länet och i riket!

 

–          Österåkers kommun har sedan 2010 haft en mycket god ekonomi och gjort stora överskott. En stor inflyttning kombinerat med en finansiell styrning genom fem finansiella mål är två av de bidragande orsakerna. Vi har byggt upp en stark soliditet. Pensionsskulden prognosticeras vara helt finansierad 2020 och drygt 170 miljoner finns reserverade för att kunna användas i en konstaterad djup långkonjunktur. Vi har ett mycket bra läge. Det känns extra bra att vi kan sänka kommunalskatten, som är den skatt som har störst effekt för låginkomsttagare och pensionärer, säger Michaela Fletcher (M) Kommunstyrelsens ordförande

 

Budgeten kommer att komma upp för beslut på Kommunfullmäktige den 21 november.