skarmavbild-2016-10-20-kl-10-28-51

I december blir det tält

Artikel från SVT Nyheter. Se även video på vår Facebook.

Flera Stockholmskommuner slår nu larm om att de inte klarar av att ta emot fler nyanlända eftersom boendesituationen är så pressad.

Samtliga kommuner i Sverige är tvungna att ta emot ett visst antal nyanlända som har fått uppehållstillstånd. Det står i en lag som klubbades igenom av riksdagen i våras.

Men flera Stockholmskommuner slår nu larm om att de inte klarar av att ta emot fler nyanlända, eftersom bostadsituationen är så pressad.

– Om vi ska klara av statens krav kommer vi att behöva ställa upp tält till de nyanlända i december, säger Leif Gripestam (M), som är kommunalråd i Täby.

Sovsalar med madrasser på golvet

Täby är en av de kommuner som tidigare fått kritik för att inte ta emot tillräckligt många nyanlända, samtidigt som till exempel Södertälje har låtit tusentals personer flytta in. Det var just för att få en rättvisare fördelning mellan kommunerna som den nya bosättningslagen stiftades.

Men enligt en enkätundersökning som SVT Nyheter gjort, visar det sig att bara tre av 17 kommuner i Stockholms län som ska ta emot nyanlända kommer att klara av sitt uppdrag under nästa år: Botkyrka, Lidingö och Sigtuna.

– Det är en tuff uppgift vi har framför oss, men vi hoppas kunna köpa platser på vandrarhem och hotell. Vi vädjar dessutom till stockholmarna att hyra ut ett rum eller sin lägenhet till nyanlända, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholm.

Men ni har bara hittat bostäder till 800 av de 2.000 personer som ska har någonstans att bo före årsskiftet?

– Ja, i sista hand kan det handla om sovsalar med madrasser på golvet bara för att skaffa tak över huvudet, säger Karin Wanngård.

Omöjligt uppdrag

Stockholms län ska ta emot 31% av alla nyanlända trots att bara 22,5% av Sveriges befolkning bor här.

Det är folkmängd, arbetsmarknad och hur många asylsökande och nyanlända som tidigare fått bosätta sig i kommunerna som styr hur många personer som nu ska tas emot.

Men för en dryg vecka sedan skickade 23 moderata kommunalråd från Stockholms län brev till regeringen och landshövdingen, där de varnar för att det blir svårt att klara mottagandet. De menar att regeringen inte tagit hänsyn till den skriande bostadsbrist som råder i länet, utan bara tittat på att arbetsmarknaden är god.

– Lösningen är att människor bor kvar på asylboendena ett tag till så att vi får tid att lösa den här frågan, säger Leif Gripestam.

Men de här människorna har ju uppehållstillstånd, hur länge kan de bo där?

– Den frågan måste regeringen och riksdagen svara på. De har genomfört en tvångslag som är omöjlig att genomföra, säger Leif Gripestam.

Modulhus ingen långsiktig lösning

Många kommuner runt om i Stockholmsregionen bygger nu tillfälliga modulhus dit nyanlända ska kunna flytta. Men det är ingen långsiktig lösning, menar Täbys kommunalråd.

– Vi har världens längsta bostadskö, med över en halv miljon som väntar på en bostad. Då måste vi bygga riktiga lägenheter. Dessutom håller vi på att förhandla om en förlängning av Roslagsbanan och då kräver en annan del av staten att vi ska bygga 16.000 lägenheter som en motprestation i den överenskommelsen. Det är ju två olika uppdrag samtidigt, säger Leif Gripestam.