photo-2016-09-30-10-17-45

Vi säger nej till höjd markhyra – här är vårt förslag

Artikel från Mitt i Stockholm.

Vi kan inte acceptera en höjning av tomthyrorna i ett läge där Socialdemokraterna redan brandskattat stockholmarna med flertalet andra pålagor genom beslut i staden och i riket sedan valet 2014. Därför anser vi att:

✔️ Exploateringsnämndens beslut om tomthyreshöjning från 14 april ska återtas.

✔️ Nuvarande tomthyresnivåer ska fortsätta att gälla, och inte höjas under nästa mandatperiod.

✔️ Kommunalskatten behöver sänkas och övriga pålagor som nu drabbar hushållens ekonomi måste lindras. Först därefter skulle en eventuell höjning av avgälderna överhuvudtaget kunna vara aktuellt.

✔️ Om Socialdemokraterna driver igenom höjningen av tomthyrorna måste staden erbjuda stockholmarna möjlighet till friköp av tomträttsmarken innan höjningen träder ikraft, för att ge hushållen ett valalternativ.

Moderaterna värnar stockholmarnas ekonomi. I ett läge där Socialdemokraternas politik går hårt åt enskilda hushåll och människor med vanliga inkomster kan vi inte acceptera ytterligare pålagor. Därför kommer vi att rösta nej till förslaget om att höja tomthyrorna.”