akb-och-joamik

Joakim Larsson och Anna Kinberg Batra besökte Aspuddens skola

En moderat delegation med partiledaren Anna Kinberg Batra (M) och Stockholms stads oppositionsborgarråd Joakim Larsson (M) i täten besökte Aspuddens skola i torsdags.

Under besöket fick skolans mellanstadielärare berätta om hur de organiserar arbetet, en organisation som ska ge både bättre undervisning och resultat.

– Jag tycker att det är oerhört viktigt att politiker besöker skolor för att föra en dialog direkt med oss sakkunniga och få en god insyn i vår verksamhet, säger rektor Ulrika Forsström.

På skolan kan matematik- och NO-lärare på mellanstadiet samundervisa ungefär 10 procent av sin undervisningstid.

– På så vis sker ett nära samarbete mellan lärarna och ett kollegialt lärande där man har insyn i varandras klassrum. Genom lagarbetet skapas både trivsel och utveckling, säger rektorn.

Moderaterna informerade lärarna och skolledningen om det kommande förslaget om fler förstelärartjänster, vilket skolledningen är positiva till.

Politikernas förslag om utökad undervisningstid i matematik på både låg- och högstadiet föll däremot inte i god jord.

– Vi passade på att skicka med att vi inte är så säkra på att det är rätt väg att gå. Kvalitet är minst lika viktigt som kvantitet. Och det är ju undervisningskvaliteten och lärarnas trivsel vi har föredragit hittills, säger Ulrika Forsström.

Översta bilden: Fr v Jessica Winther, förstelärare Ma/NO, Anna Kinberg Batra, Joakim Larsson, oppositionsborgarråd och vice gruppledare för moderata kommunfullmäktigegruppen, Mizgin Aktas, utvecklingslärare Ma/NO, Linda Franking, utvecklingslärare Ma/NO, Ulrika Forsström, rektor.

Bild: Aspuddens skola