141208_marieljungbergschott_v2a9179-e1450176692700-1

Ny teknik ska göra ambulansen mer effektiv

Alla ambulanser i Stockholms län utrustas nu successivt med FRAPP, ett nytt IT-system. Därmed ökar patientsäkerheten och ambulanspersonalen får förbättrad arbetsmiljö.

Det blir en betydligt bättre ambulanssjukvård, menar akutsjukvårdslandstingsrådet Marie Ljungberg-Schött (M).

– Vi kan frigöra tid så att ambulanserna kan användas till akuta utryckningar och inte sitta fast inne på ett sjukhus i väntan på en ledig dator, säger hon.

Att frigöra tid till fler ambulanser blir en allt större utmaning. Under en femårsperiod har antalet ambulansuppdrag i Stockholms län ökat med 51 procent.

 

Läs den fullständiga artikeln här.