img_2187

SL presenterar delårsbokslut – underskott har vänts till överskott

Pressmeddelande
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd
Den 27 september 2016

 

SL presenterar delårsbokslut – underskott har vänts till överskott

 

Prognosen för SLs ekonomi pekar uppåt. I delårsbokslutet för 2016 prognostiseras ett överskott om 180 miljoner kronor samtidigt som kostnadsökningstakten har bromsats från 4,8 till 2,9 procent. Ett resultat av rekordmånga resande och betalande resenärer, insatser för att skapa effektivare avtal och investeringar samt arbete med effektiviseringar och upphandlingar som ger mer kollektivtrafik för pengarna.

 

– Ett hårt och idogt arbete där många slitit hårt har nu äntligen burit frukt. Efter att förra året ha lanserat ett åtgärdsprogram för SL och kollektivtrafiken har vi nu vänt ett underliggande underskott på 500 miljoner kronor till ett prognostiserat överskott på upp emot 180 miljoner kronor, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

 

– Den överenskommelse vi har om kollektivtrafikens långsiktiga ekonomi innebär att vi nu kan rusta för stora satsningar på mer och bättre kollektivtrafik istället för att lappa och laga gamla hål, fortsätter Kristoffer Tamsons (M).

 

– Samtidigt saknar vi inte utmaningar. Bland de stora och viktiga framtidssatsningar som ska kunna fortsätta utveckla och bygga Stockholmsregionen stark kan nämnas den utbyggda tunnelbanan, driftsättning av Citybanan för mer och bättre pendeltågstrafik, och utbyggnad av tvärbanan till Kista, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

 

Åtgärdsprogram för SL-trafiken som presenterades 2015
1.      Samtal med entreprenörerna om att trimma och effektivisera trafikutbudet.
2.      Insatser för förstärkt visering av biljetter och insatser mot fusk- och tjuvåkning.
3.      Utveckling av intäkter från exempelvis lokaler och reklam.
4.      Genomlysning av investeringar i fråga om kostnader, tid och innehåll.
5.      Utveckling av upphandlingsformer och krav i syfte att uppnå förstärkt kostnadskontroll.
6.      Minskade kostnader för externa engagemang och föreningar.
7.      Översyn av kostnader för administration och konsulter.
8.      Öppning för justerad taxa i syfte att stärka biljettintäkterna.

 

Resultatutveckling
Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 406 mkr (381 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 70 mkr. Biljettintäkterna har ökat med 4,1 % jämfört med utfall motsvarande period 2015. Trafikkostnaderna har endast ökat med 2,9 %. Prognosen för de totala biljettintäkterna inom trafiknämnden överstiger budget med 194 miljoner kronor. SL-trafiken står för en ökning om 180 miljoner kronor, där biljettintäkterna ökar såväl jämfört med budget som i jämförelse med föregående år som uppgår till 194 mkr.

 

Presskontakt
Claes Wersäll
Pressekreterare (M)
Stockholms läns landsting
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se