img_2334

Kristoffer Tamsons (M) kräver samtal med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket

Fler åker kollektivt i Stockholm, men samtidigt minskar punktligheten för bussar och pendeltåg. Snitthastigheten för innerstadsbussarna under högtrafik kan ibland ligga under 10 km/tim.

Trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) kräver nu samtal med kommunerna i Stockholms län och Trafikverket för att lösa trafikpropparna.

– Det är förstås ett orosmoln och här behöver vi komma igång med insatser för att förbättra framkomligheten. Det är ett område som måste prioriteras, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Men han pekar på att en stor del av förseningarna beror på andra parter än Stockholmslandstinget och SL. När det gäller pendeltågen orsakas 7 av 10 förseningar av brister som Trafikverket är ansvarigt för. Exempelvis problem med räls, banor och signalsystem.

Läs vidare här.