Cf-lbXdW8AA84Tq

Anna König Jerlmyr: Rätt prioriteringar behövs i förskolan

Moderaterna tycker att Stockholms stad istället ska prioritera frågan fler utbildningsplatser för förskollärare och i samband med det utreda möjligheten för staden att i samarbete med universiteten verka för en uppdragsutbildning av förskollärare. En viktig faktor för att stärka förskolläraryrkets attraktivitet är att införa karriärslärartjänster även inom förskolan, vi har därför prioriterat denna fråga i vår budgetreservation.

Vidare bör långsiktig planering för förskoleutbyggnaden, vilket inkluderar dimensionering för att klara de växande barnkullarna men också för hur man ska hantera de paviljongetableringar med tillfälliga bygglov som finns runt om i Stockholm och som riskerar att behöva lägga ner inom kort, prioriteras. Detta är alla frågor som måste prioriteras före en utökning av antalet timmar i förskolan för barn till föräldralediga.

Läs hela artikeln här.