File 2016-08-31 10 11 59

Finns viljan hos Stefan Löfvén för ett bättre företagsklimat?

När Stefan Löfven i årets Almedalstal hängivet och med beundran talade om Islands landslag i fotboll, då gick tankarna till de svenska jobbskaparna.

Samma känsla och engagemang som statsministern visade i sitt tal borde han även visa våra jobbskapare, som han tycker jag, anmält till ett EU-mästerskap som avslutas 2020.

De behöver ges bättre förutsättningar, så att Stefan Löfven kan få sina förväntningar infriade.

 

”En undran från sidlinjen

Om man hör någon uttrycka ” År 2020 skall Sverige ha EU.s lägsta arbetslöshet”, då tror man att den som sade det, anmälde sitt lag till en tävling. Laget som anmäldes måste vara Sveriges företagare/jobbskaparna.

 

Om man nu är coach, vilket man är om man anmäler ett lag, då kanske man skall se till så att tävlingen sker på så lika villkor som möjligt. Utan tvekan är det ett problem att i stället för att skapa goda förutsättningar för det svenska laget så verkar lagets coach, tänka att det svenska laget kan prestera mer om de får svårare/sämre förutsättningar än de övriga lagen.

 

Ett annat problem för det svenska laget är att coachen verkar tro att inget hänt vad gäller regelverket i övriga länder. I själva verket är det så att man i många länder satsat på förbättrat företagsklimat, i Sverige har utvecklingen snarare gått i motsatt riktning. Därför blir detta en mycket svår, näst intill omöjlig tävling för det svenska laget, menar alla förståsigpåare. Men nu är det ju så att man skall aldrig ge upp. Matchen pågår ända tills domaren blåser av matchen och det görs inte förrän 2020. Mycket kan hända.

 

Det svenska lagets coach kan ju och bör, eftersom han har en del erfarenhet från arbetslivet, gå in och korrigera i förutsättningarna/regelverket för det svenska laget. Detta är viktigt eftersom det förutsätts att lagen i alla mästerskap, tävlar under samma villkor så även i detta EU-mästerskap.

 

Några jämförelser på fotbollsspråk:

  • Genomförs det nu utökade sjuklöneansvaret, så blir konsekvensen likvärdig med en straffspark mot hela företagets existens.
  • Genomförs de av Lagrådet så hårt kritiserade regelverket kring upphandling, så blir effekten som om laget drabbats av två utvisningar samtidigt.
  • Anpassar man arbetsgivaravgiften till genomsnittlig europeisk nivå, så kommer laget uppleva att de spelar i stark medvind.
  • Underlättar man för de nyanlända att komma in på arbetsmarknaden, så kommer hela svenska samhället att glädjas och börja spela fotboll.

 

Förbättrat regelverk betyder inte förlorade skatteintäkter i stället leder det till fler i arbete, därmed kraftigt ökade skatteintäkter, vilket kan jämföras med att när matchen börjar för vårt fotbollslag så är ställningen ledning med 2-0. Nu hörs från en annan del av sidlinjen, där menar man att ”gör inte coachen något åt vårt svenska regelverk, kanske vårt lag ställer upp i någon annan liga utomlands”! Fixar man regelverket då fixar laget resten!

Ansvarig minister, Strandhäll, har gång på gång meddelat att förslaget, det utökade sjuklöneansvaret, trots kritiska uttalanden från alla remissinstanser ligger fast. Dessutom har en ytterligare pålaga just i dagarna föreslagits, denna gång är det åkerinäringen som föreslås få en nästan dubblad kilometerskatt, nu är kilometerskatten 14 kr milen, förslaget som nyligen lagts är att skatten höjs till 26 kr milen.

 

Ovanstående text var tänkt att illustrera vilka svårigheter det svenska laget jobbskaparna/företagarna har att tackla, men ändå förväntas vinna, genom att nyanställa i rask takt…

Om Laget/Sverige skall uppnå målet, EU.s lägsta arbetslöshet, då behövs en ny coach.

 

(Nu, långt efter att detta skrevs, har Strandhäll efter många påtryckningar, äntligen insett att förslaget, om det genomfördes, skulle få orimliga konsekvenser, hon har därför dragit tillbaka förslaget. Obegripligt men samtidigt så avslöjande, att det behövde ta så lång tid att komma underfund med hur kontraproduktivt hela förslaget var redan från början. De har helt enkelt ingen förståelse för hur en småföretagares vardag ser ut.)

Börje Häggman

Ledamot (M) fullmäktige Sthlm stad.

Tidigare företagare.