Ole och gård

Nej till skattefinansierade aktiviteter som separerar könen

NEJ TILL skattefinansierade aktiviteter som separerar könen. Ole-Jörgen Persson (M), vice ordförande i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd kommenterar:

📢 Rapporten visar det vi vetat om ganska länge. Det finns en osund kultur i området där tjejer är offer för social kontroll som handlar om att de inte har samma möjlighet till utveckling eller samma förutsättningar för fritidsaktiviteter, extrajobb och umgänge så som vi vill att man ska kunna i Sverige.

📢 Vi ska inte ha skattefinansierade aktiviteter som separerar könen. De verksamheter vi har ska vara öppna för alla och utformade så att alla känner sig välkomna och trygga. 

📢 Vi ska inte uppmuntra ett beteende som vi inte vill ha. Det kan aldrig vara kommunens uppgift att skapa könsseparerade verksamheter.

 

Läs mer här.