sthlm2

Nya spår kan ge 100 000 bostäder

En utbyggd järnväg mellan Stockholm och Uppsala är en välbehövlig satsning för att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt i vår del av landet. Staten bör snarast fatta de nöd­vändiga besluten för att få fyrspår på hela sträckan, skriver politiker från Uppsala och Stockholm samt Stockholms Handelskammare.

Läs den här: http://www.svd.se/nya-spar-kan-ge-100-000-bostader/i/senaste