stockholmsresan

Stockholmsresan

Moderaterna i Stockholms stad och län har inlett sitt politikutvecklingsarbete med siktet inställt på valseger 2018 – Stockholmsresan. Under det närmaste året kommer fem grupper arbeta med politikutveckling, vilket skall resultera i konkreta politiska förslag som kan utgöra grunden i vår valplattform. Måndagen den 23 maj träffades alla fem grupper för ett uppstartsmöte med gemensamma dragningar och planering av möten.

Utgångspunkten för Stockholmsresan är att urbaniseringen fortsätter i Sverige och vår snabbväxande region blir en central del i en borgerlig valseger. Samtidigt ser vi hur attityder och värderingar kan skilja en del storstadsregioner och övriga landet. Utmaningen för Stockholmsresan är att formulera de idéer och förslag som antar samhällsutmaningarna i vår region.

 

Efter en omfattande opinionsanalys har länsförbundens gemensamma strategigrupp landat i fem fokuserade områden som är särskilt viktiga att politikutveckla: infrastruktur, bostäder, skola, trygghet och jobb/integration. Dessa ser vi som olika delresor i Stockholmsresan:

  • Trygghetsresan mot en tryggare region där alla människor kan lita på en rättsstat som inte sviker och en välfärd som fungerar när man behöver den.
  • Resan in i Stockholm, där jobb och tillväxt är det främsta medlet för en ökad integration, men där vi också underlättar för människor som har jobb att få livspusslet att gå ihop.
  • Resan mot en växande region, där vi tittar på vilka infrastruktursatsningar som bäst svarar an på framtidens utmaningar utifrån perspektivet att människan skall stå i centrum.
  • Kunskapsresan för en skola som fungerar för alla, och där vi utvecklar en politik som möjliggör en skola som både är trygg och modern.
  • Bostadsresan för ett Stockholm där bostadsbristen är påtaglig och där både ökat byggande, rörlighet och förenklade regler är absolut nödvändiga.

Strategigruppen har formulerat direktiv för de fem grupperna samt en övergripande plan för arbetet. Tanken är sedan att varje grupp själv, inom ramen för direktiven, får utforma sin egen resa.

 

Sammankallande för grupperna är:

Trygghetsresan – Parisa Liljestrand, kommunstyrelsens ordförande, Vallentuna

Resan in i Stockholm – Josefin Malmqvist, kommunalråd, Sundbyberg

Resan mot en växande region – Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd

Kunskapsresan – Maria Stockhaus, riksdagsledamot

Bostadsresan – Joakim Larsson, borgarråd/länsförbundsordförande, Stockholm