Bricnk

Utöka skoldagen med en timme per dag

Alla elever i svensk skola bör på sikt utöka sin skoldag med ytterligare undervisningstid. Internationella studier ger tydligt stöd för sambandet mellan undervisningstid och kunskapsresultat. Som ett första steg bör skoldagarna utökas med en timme per dag i lågstadiet, skriver Cecilia Brinck (M).

Läs hela artikeln här: http://www.svd.se/utoka-skoldagen-med-en-timme-per-dag/om/debatt