sthlm-text

Vårkampanjen 2016: Stockholms stad

Sverige och Stockholmsregionen står inför stora utmaningar. Vi har en historiskt svag regering som inte förmått leverera lösningar på de stora problem vi ställts inför. Tvärtom hopar sig problemen. Det stora flyktingmottagandet kommer innebära en ansträngning för samhället. Socialdemokraterna saknar en strategi för att fler ska komma i jobb och konsekvenserna av detta kommer att bli sjunkande tillväxt och höjda skatter.

Nu är Vårkampanjen 2016 igång! Våra budskap är:

  1. Sluta låna 1 miljard i månaden
  2. Bygg Östlig förbindelse
  3. Stoppa skattechocken
  4. Ökad trygghet för alla

Sluta låna 1 miljard i månaden

Den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms stadshus lånar i genomsnitt en miljard kronor i månaden. Under februari 2016 var summan hela fem miljarder. På en månad. Det visar att majoriteten tappat kontrollen över ekonomin. Det innebär att Stockholms skuld kommer att öka till över 70 miljarder 2018. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att sköta Stockholms ekonomi. När räntorna stiger kommer kostnaderna gå ut över stockholmarnas gemensamma välfärd. Samtidigt ser vi hur barngrupperna i förskolorna ökar och majoriteten inte klarar av att leverera den service som stockholmarna förväntar sig.

 

Bygg Östlig förbindelse

Vi vill att staten sätter igång att bygga Östlig förbindelse, länken mellan Södra och Norra länken, vilket skulle skapa en hel ringled runt Stockholm. Vägen är viktig för att avlasta trafiksituationen, korta köer och trängsel samt minska biltrafiken i innerstaden. Under de närmaste tio åren kommer Stockholms stad passera en miljon invånare, samtidigt som länet passerar 2,5 miljoner. För att klara den tillväxten krävs en riktig ringled. Den statliga myndigheten Trafikanalys har visat att trängseln i stockholmsregionen kostar sex miljarder kronor per år. En bilpendlare som skall åka bil 30 minuter per dag försenas i genomsnitt 23 minuter per dag, alltså nästan dubbla restiden. Samma person tillbringar 11 dagar per år i bilkö. Östlig förbindelse skulle minska trafiken på Södra länken med 25 procent, på Essingeleden med upp till 15 procent och i innerstaden med 11 procent.

 

Stoppa skattechocken

Sedan den rödgrönrosa majoriteten kom till makten har de höjt skatten i två omgångar. Detta i kombination med regeringens skattehöjningar innebär en skattehöjning för en genomsnittlig stockholmsfamilj med 20 000 kronor om året. Beräkningen är baserad på en tvåbarnsfamilj, med två bilar, där båda är tjänstemän och har genomsnittliga löner som personalvetare respektive inköpare. Den räknar in den uteblivna höjningen av skiktgränsen (1 700 kr/år per person), genomsnittligt nyttjande av ROT-avdraget (11 700 kr), höjd bensinskatt (1 800 kr) samt höjd kommunskatt (3 700 kr). Det som inte är med i uträkningen är de minskade jobbskatteavdragen, minskat RUT eller höjda trängselavgifter, vilka samtliga drabbar stockholmarna hårt. Sammantaget är detta en skattechock för stockholmarna, som riskerar att fortsätta eftersom varken regering eller majoriteten kommer att klara finanserna de närmaste åren. Vi vill stegvis återställa skatterna till 2014 års nivå och på sikt lägre än så, vi vill se ett utbyggt RUT-avdrag och motsätter oss den planerade höjningen av parkeringsavgifterna i delar av ytterstaden.

 

Trygghet för alla

Otryggheten växer. Människor oroar sig för att drabbas av brott och förtroendet för samhällets förmåga att förhindra brott är inte tillräckligt hög. Vi har på senare tid kunnat se hur våldet i ytterstaden breder ut sig. Samtidigt har nedskräpning, klotter och illegala boplatser brett ut sig över hela staden. På badhus och festivaler har vi sett oacceptabla sexuella övergrepp. Mot detta står den rödgrönrosa majoriteten handfallna, med resultat att laglydiga stockholmare upplever att samhället abdikerar från en av sina mest grundläggande uppgifter. I Moderaternas Stockholm är lagen lika för alla. Vi kräver att förövare portas från badhusen, att olovliga boplatser avhyses, att kameraövervakningen ökar och att vi får fler och synligare poliser.

 

Sverige kan mer. Din insats behövs!

Bli medlem i Moderaterna! Swisha till 1233360070, uppge namn, personnummer och mail eller betala med kort: www.moderat.se/signup