lanet-text

Vårkampanj 2016: Stockholms län

Sverige och Stockholmsregionen står inför stora utmaningar. Vi har en historiskt svag regering som inte förmått leverera lösningar på de stora problem vi ställts inför. Tvärtom hopar sig problemen. Det stora flyktingmottagandet kommer innebära en ansträngning för samhället. Socialdemokraterna saknar en strategi för att fler ska komma i jobb och konsekvenserna av detta kommer att bli sjunkande tillväxt och höjda skatter.

Nu är Vårkampanjen 2016 igång! Våra budskap är:

  1. Fler bostäder och sänkta flyttskatter
  2. Bygg Östlig förbindelse
  3. Tillfällig flyktingpaus
  4. Fler poliser och ökad trygghet

 

Fler bostäder och sänkta flyttskatter

Bostadsmarknaden i Stockholms län är minst sagt utmanande. Bostadsbristen för det svårt för människor att komma in på marknaden och skaffa sin första bostad. Därför måste bostadsbyggandet öka. I dag ser vi hur Miljöpartiet både nationellt och lokalt förhindrar byggande. Regler och överklaganden gör byggprocessen svår och utdragen. Moderaterna är det parti i länet som har mest offensiva byggplaner och som har visat att det går utmärkt att bygga, samtidigt som tillgången till naturen finns kvar. Bostadsmarknaden behöver också reformer. Hyressättningen måste bli friare. Människor måste kunna få hyra ut sin egen bostad i ökad utsträckning. Flyttskatterna, som gör det dyrt att flytta och som gör att flyttkedjan stannar upp, måste sänkas, så att rörligheten på marknaden ökar. Det går inte alltid att bygga billigare bostäder. Men om det bli billigare att flytta skulle fler bostäder frigöras för unga och nyanlända stockholmare.

 

Bygg Östlig förbindelse

Vi vill att staten sätter igång att bygga Östlig förbindelse, länken mellan Södra och Norra länken, vilket skulle skapa en hel ringled runt Stockholm. Vägen är viktig för att avlasta trafiksituationen, korta köer och trängsel samt minska biltrafiken i innerstaden. Under de närmaste tio åren kommer Stockholms stad passera en miljon invånare, samtidigt som länet passerar 2,5 miljoner. För att klara den tillväxten krävs en riktig ringled. Den statliga myndigheten Trafikanalys har visat att trängseln i stockholmsregionen kostar sex miljarder kronor per år. En bilpendlare som skall åka bil 30 minuter per dag försenas i genomsnitt 23 minuter per dag, alltså nästan dubbla restiden. Samma person tillbringar 11 dagar per år i bilkö. Östlig förbindelse skulle minska trafiken på Södra länken med 25 procent, på Essingeleden med upp till 15 procent och i innerstaden med 11 procent.

 

Tillfällig flyktingpaus

År 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Årets prognoser är osäkra men Migrationsverket talar om upp till 150 000. Regeringen har agerat saktfärdigt i flyktingkrisen, hela tiden på initiativ av Moderaterna. Vi är stolta över att Sverige har tagit ett så stort ansvar för att hjälpa människor i nöd, men vi behöver nu en tillfällig flyktingpaus för att samhället skall kunna klara mottagandet på ett bra sätt. För många kommuner innebär det stora antalet nyanlända stora problem. I Stockholms län råder akut bostadsbrist. Samtidigt har regeringen tvingat kommuner att ta emot asylsökande, vilket inneburit stora problem i många kommuner. Sverige måste ha ordning och reda i mottagandet. De som får avslag måste lämna landet. Ålderskontroller av ensamkommande måste göras så att barn inte ska behöva bo med vuxna. Om staten skall anvisa så många flyktingar till kommunerna måste den samtidigt förändra regelverket för att möjliggöra fler bostäder. Integrationen måste också förbättras. Vi föreslår ökade möjligheter för nyanlända att snabbt komma i jobb, genom att läsa in svenska parallellt med en yrkesutbildning, tydligare kunskapskontroller, utbildningsplikt för nyanlända vuxna utan färdig grundskola och obligatorisk samhällsorientering för alla nyanlända.

 

Trygghet för alla

Otryggheten växer. Människor oroar sig för att drabbas av brott och förtroendet för samhällets förmåga att förhindra brott är inte tillräckligt hög. Vi har på senare tid kunnat se hur oacceptabla sexuella övergrepp på badhus och festivaler breder ut sig. I Moderaternas Sverige är lagen lika för alla. Vi kräver att förövare portas från badhusen, att kameraövervakningen ökar och att vi får fler och synligare poliser. I ett första steg krävs 1 000 nya poliser och därtill bör målet på 20 000 poliser återinföras. Fler brott skall leda till utvisning.

 

Sverige kan mer. Din insats behövs!

Bli medlem i Moderaterna! Swisha till 1233360070, uppge namn, personnummer och mail eller betala med kort: www.moderat.se/signup