Huddinge

Huddinge kampanjar på kvinnodagen!

 

 Moderaterna vill ha ett samhälle där alla kan känna sig trygga

 

Nu utmanas tryggheten på många håll i landet. Brottsförebyggande rådets (BRÅ) nationella trygghetsundersökning för 2015 visar att kvinnor betydligt oftare än män uppger att de känner sig otrygga; 25 procent av kvinnorna uppger att de länder sig otrygga, vilket ska jämföras med 7procent av männen. Framför allt är otryggheten som störst under kvällar och nätter. Vi ser stora trygghetsklyftor där tryggheten inte är självklar för alla. Detta är en oacceptabel utveckling som måste brytas och begränsar kvinnors frihet. Moderaterna föreslår:

 

  1. 1000 nya poliser i Sverige särskilt riktat till utsatta områden där brottsligheten är som allvarligast.
  2. Väsentligt skärpta straff för allvarliga våldsbrott. Många brott straffas idag inte i nivå med deras allvar. Samhället måste vara tydligt med att brott inte accepteras.
  3. Fler fall ska kunna leda till utvisning vid brott.

 

Moderaterna i Huddinge kampanjar på den Internationella Kvinnodagen!