TamsonsUte

Stopp för nya naturreservat

Ett tillfälligt stopp för nya naturreservat. En översyn av befintliga reservat för att se vilka som, helt eller delvis, kan upphävas. Det vill trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) att kommunerna i Stockholms län enas kring, som ett led i att komma till rätta med bostadsbristen.

– Min grundläggande punkt är: inrätta inga nya naturreservat. Det blir märkligt när vi har den största bostadsbristen på decennier, säger trafiklandstingråd Kristoffer Tamsons.

Klicka här om du vill läsa mer!