AKBskola3

AKB på skolbesök!

Anna Kinberg Batra lanserade Skolinitiativet i sitt stämmotal på höstens partistämma. Sedan dess har hon besökt fler än 15 skolor runt om i landet för att få exempel på hur skolor arbetar med att höja elevernas kunskapsresultat. Den senaste veckan har hon besökt Kärrtorps gymnasium i Stockholms stad och Tegelhagsskolan i Sollentuna.

 

Onsdagen den 17 februari besökte Anna och Kristina Lutz en klass med nyanlända elever på Kärrtorps gymnasium. Skolan arbetar aktivt med Språkintroduktion för att eleverna snabbt ska komma in i den vanliga undervisningen. Eleverna befinner sig på mycket olika nivåer, en del kan tidigt gå vidare till de nationella gymnasieprogrammen medan andra saknar grundläggande skriv- och räknefärdigheter. Skolan lyfte även fram behovet av en fungerande elevhälsa då många av eleverna lider av posttraumatisk stress och oro för deras familj som är kvar i hemlandet.

Under besöket träffade Anna även representanter från Mattecentrum som nyligen har startat en verksamhet vid skolan. Mattecentrum ger läxhjälp efter normal skoltid till elever som inte alltid kan få hjälp hemma.

 

Onsdagen den 24 februari besökte Anna , Maria Stockhaus och Henrik Thunes Tegelhagens skola i Sollentuna.

Besöket inleddes med att Anna visades runt i skolan av skolans elever eller digital learners som de kallas i skolan. Därefter träffade hon klass 5C och 6B för att se hur de arbetar med digitala läromedel. Klassen fick även möjlighet att ställa frågor till Anna.

Sedan träffade Anna skolans ledning och två av förstelärarna som berättade om undervisningsmetoden tvålärarskap. Avslutningsvis fick Anna information av Annika Agelii Genlott om skolans arbete med IT i undervisningen. Digitala läromedel är ett viktigt sätt att öka lusten att lära och stärka elevers kunskaper. Men en dator kan aldrig ersätta en lärare.